1 ธ.ค. 2553

Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 2...

"สิ้นสุด Quarter 2"

     หลังจากที่นักเรียนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาทุกระดับชั้นครบ 10 สัปดาห์แล้ว นักเรียนทุกคนจะได้สรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping เช่นดัง Quarter 1 ที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานในการทำ Mind Mapping อยู่แล้ว โดยที่คุณครูได้สอนการทำชิ้นงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจากระดับที่เรียนผ่านมาทุกๆ ปี
     ชิ้นงานสรุปความเข้าใจดังกล่าว นักเรียนจะได้รับข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างจาก Quarter 1 ที่ผ่านมา เพราะครูได้สอนเนื้อหาให้ผู้เรียนตามลำดับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ แต่ที่เราสอนแตกต่างก็คือเพิ่มเนื้อที่เหมาะสมกับผู้เรียน(อาจจะเป็นเนื้อหาระดับที่สูงกว่าที่กำลังเรียนอยู่ ควบคู่ไปกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น) เราไม่ปล่อยให้ผู้เรียนล้มเหลวแม้แต่คนเดียว เราให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคนเท่าๆ กันครับ..
     ความเข้าใจของพี่ๆ ป.4 ใน Quarter 2 นี้จะเป็นการยกระดับพื้นฐานของความเข้าใจของผู้เรียนทุกคน เพราะว่าพี่ๆ ป.4 เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้น ป.3 นักเรียนค่อนข้างจะทำงานได้ล่าช้าใน Quarter 1 ผมพยายามใช้เทคนิคหลายๆ อย่าง เพื่อที่จะให้นักเรียนทำให้ทันในเวลาที่ครูกำหนดทุกคน จนมาสำเร็จใน Quarter 2 ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้และเข้าใจท่าทีของครูผู้สอนในการปรับตัวที่จะเรียนรู้ เด็กนักเรียนทุกคนทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนดและมีเวลามานำเสนอวิธีคิด(show & share)ของนักเรียนแต่ละคน
     สำหรับพี่ๆ ป.5 และ ป.6 จะเป็นการสอนโดยใช้อีกเทคนิคหนึ่ง วิธีการที่ลงสู่ตัวผู้เรียนโดยลึกซึ่ง ให้ผู้เรียนเกิดปิติพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้ ถ่ายทอดวิชาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นักเรียนทำงานได้เรียบร้อยมากขึ้น มีวิธีคิดที่หลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นของผู้เรียนตามระดับชั้น

     ผมใชัเทคนิคการเพิ่มคะแนนผู้เรียนที่อาสาช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจ(+2) นักเรียนจาก ป.4 ถึง ป.6 ทุกคนจะเข้าใจความหมายของคะแนน(+2) นี้ คือ "คะแนนเพื่อนช่วยเพื่อน"...

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 2
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553
 
  ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.4    
    นักเรียนชั้น ป.4 ทำชิ้นงานนี้ด้วยความตั้งใจทุกคน หลังจากที่สรุปเมื่อสิ้นสุด Quarter 1 ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ครูประจำชั้นให้นักเรียนใช้ปากกาได้แล้ว นักเรียนทำงานได้ละเอียดและเรียบร้อย แสดงความเข้าใจตามระดับของช่วงวัยได้ดีขึ้นทุกๆ คนครับ..

 
  ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.5
     นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน จะมีความสามารถในการลงสี เติมแต่งในชิ้นงานได้ดีทุกคน การเขียนงานสรุปความเข้าใจใน Quarter 2 นักเรียนตั้งใจทำและงานออกมาได้ดีกันทุกคน แสดงถึงสรุปความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ได้น่าประทับใจอย่างยิ่งครับ..

 

ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.6
    พี่ๆ ป.6 ตั้งใจทำชิ้นงานทุกชิ้นที่คุรครูมอบหมายให้ทำ เพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พี่ๆ ป.6 จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ชิ้นงานดังกล่าวนักเรียนทุกคนขอนำกลับไปทำต่อทีบ้านเพื่อที่จะนำไปทำต่อและตกแต่งให้มีสีสันสวยงามที่สุด บางคนให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครองช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงาน พร้อมรับลายเซ็นผู้ปกครองมาส่งคุณครูอีกด้วยครับ...

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ01 ธันวาคม, 2553 21:28

  สวยจังเลย...เด็กๆ เข้าใจสื่อสารออกมาได้ น่าภาคภูมิใจมาก.........

  ตอบลบ
 2. ภูมิใจกับพัฒนาการที่ดีขึ้นในตัวของเด็กๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. ชิ้นงานเพียงบางส่วนครับ อยากเอาผลงานทุกชิ้นของนักเรียนลงโชว์ให้ดูครับ แต่พื้นที่คงไม่พอ
  เมื่อนักเรียนโตขึ้น เขากลับมาเปิดดู คงภูมิใจในงานตัวเองครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ02 ธันวาคม, 2553 10:23

  น่าประทับใจมากครับ

  ตอบลบ