16 ก.พ. 2557

แผ่นพับ "ปัญหาการฆ่าตัวตาย อิทธิพลจากสื่อออนไลน์"

ลำดับทำภาระงาน...ก่อนจะมาเป็นชิ้นงานแผ่นพับจากลูกศิษย์..


ถอดความเข้าใจ(แผ่นพับ) "ปัญหาการฆ่าตัวตาย อิทธิพลจากสื่อออนไลน์"


8 ก.พ. 2557

ลีลาศ

คุณพ่อคุณเจมส์ ครากค์ และคุณเวลล์ ได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการเต้มลีลาศกับพวกเราวันนี้ครับ


ออกกำลังกายผ่านการเต้นลีลาศ กับครูนคร

ทักษะอนาคต(ICT)

คอมพิวเตอร์
อยากเริ่มจาก การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบยังไม่มีอะไรเลย
- เผชิญปัญหา ให้วงจรมีปัญหา
- บิลเกรต : มองว่าหลายๆ อย่างใหม่ๆ เกิดมาจากปัญหา  
 คิด(+) /
การจัดการ /
การสื่อสาร /

ICT
Creative /
(/ หมายถึง ได้นำเข้าสู่ทุกๆ กิจกรรม)
ให้ทำควบคู่ไปกับ สมุด Note Creative ออกแบบ

ทักษะชีวิต

อาหาร : (ผู้ผลิต(มวลใหญ่) - แปรรูป(ปรับปรุงพันธ์) - จัดจำหน่าย)
เครื่องนุ่งห่ม : (ตัดเย็บ – ออกแบบ – จำหน่าย(เป็นเจ้าของ) – PR)
ที่อยู่อาศัย : (ออกแบบ – สร้าง)


สุขภาวะ : (ดูแลสุขภาพ กาย ใจ สภาพแวดล้อม กินอยู่ เครียด มนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหา จัดการความเครียด รู้จักตนเอง สื่อสาร พฤติกรรม บุคลิกภาพ)*เราต้องกล้ารับผิดชอบ กล้าหาญที่จะทำด้วย

อาสาสร้างสุข

ช่วงก่อนเปิด Quarter 4/56 เด็ก ม.1 ได้ไปทำกิจกรรมอาสาสร้างสุข เป็นเวลา 5 วัน

  โรงเรียนบ้านกวางงอยกิจกรรมที่ช่วยทำ
- ทำความสะอาดโรงเรียน ก่อนเข้าแถวเช้า
- พาน้องอนุบาลทำกิจกรรม
- เล่านิทานให้น้องฟัง
- พาทำโยคะ
- สอนวิชาการคณิต / ไทย / อังกฤษ
- อื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกิจกรรมที่ช่วยทำ
- สอนหนังสือเด็กๆ
- พาน้องร้องเพลง / ทำกิจกรรมพละ
- พาทำจิตศึกษา
- ทำความสะอาด
- จัดบรรยากาศชั้นเรียนช่วยคุณครู
- อื่นๆ
ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองโดน
 - เด็กชายกิดากร กล่องแก้ว (พี่ฟลุ๊ค)
- เด็กชายอนันตศักดิ์ อุดรโสม (พี่ฟิวล์)
- เด็กหญิงทิพย์มณฑา โครตสุวรรณ (พี่ทิพย์)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน
- เด็กหญิงมณฑากานต์ ทาก้อน (พี่ฝน)

วัดป่าเขาน้อยกิจกรรมที่ช่วยทำ
- ปฏิบัติธรรม
- ช่วยดูแลความสะอาดบริเวณวัดป่า ขัดห้องน้ำ กวาดใบไม้แห้ง ฯลฯ
- นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ
- ช่วยผู้มาปฎิบัติภาระกิจที่วัด
- อิ่นๆ
เพื่อนๆ กลุ่มที่อาสา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้แก่ พี่หญิง ,พี่กระถิ่น , พี่ปาล์มกิจกรรม
- ดูแลความสะอาดอาคารเรียนมัธยม ประถม
- ล้างห้องน้ำ
- ช่วยงานห้องครัว
- กวาดใบไม้
ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ต.บ้านยาง
 - เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุภัททมงคล (พี่ฟ้า(ชุ))

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ช่วยทำ
- เดินเอกสาร
- กรอกข้อมูลงานคอมฯ
- ทำความสะอาดสถานที่
- ช่วยงานพิสูจน์หลักฐาน
- อื่นๆ

ถอดบทเรียน..ครั้งหนึ่งของชีวิตเด็กๆ ที่ไปทำกิจกรรมมา..