10 เม.ย. 2554

นักเรียน ป.5 พูดถึงเรื่อง 'ยาเสพติด'

    พี่ศักดิ์ พี่บีม และพี่ต่อ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรีนยลำปลายมาศพัฒนา
ใน Quarter 4/2553 เรียนโครงงานแบบบูรณาการในหัวข้อ 'สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า..ยาเสพติด' นักเรียนได้พูดถึงยาเสพติด : วิธีหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด การหาวิธีป้องกันจากยาเสพติด
สอนโดย // ครูสังข์ , ครูยิ้ม..

5 เม.ย. 2554

การ์ตูนช่อง 'ป่า'

เด็กชายธนเดช นพสันเทียะ(พี่ปุ๊ก ป.6) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
     จัดทำชุดความรู้การ์ตูนช่อง เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ในหัวข้อโครงงาน 'ป่าโคกหีบ ป่าผืนสุดท้ายของชุมชนกวางงอย' Quarter 4/2553
'สีสันและลำดับเรื่องราว พี่ปุ๊กสะท้อนออกมาอย่างน่าชื่นชมมากเลยครับ'..
สอนโดยครูพรรณี แซ่ซือ


2 เม.ย. 2554

เพลงฉ่อย ประวัติป่าโคกหีบ

การแสดงของพี่ๆ ป.6 ในชุดการแสดง 
'โคกหีบวาไรตี้..ฉ่อยโชว์'
เล่าประวัติป่าโคกหีบ ผ่านเพลงฉ่อย
ในการแสดงสรุปงานสิ้นปี 'หงายกะลา 53'
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์