29 ม.ค. 2554

เสียงสะท้อนจากเรื่องเล่าก่อนสอนคณิตศาสตร์...

ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนสอน 
วิธีการของครูแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไป
ประโยคนี้สอนใจก่อนสอนนักเรียนทุกครั้งของผม..
"บทเรียนจะเกิด ก็ต่อเมื่อผู้เรียนพร้อม"

    บางชั่วโมงสอนคณิตศาสตร์ผมใช้เทคนิคเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการเล่าเรื่องดีๆ มีแง่คิดให้กับนักเรียนให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เรื่องเล่าก่อนสอนทุกครั้งที่ผมเล่าให้นักเรียนฟังจบลงผมให้นักเรียนสรุปเรื่องด้วยบางครั้ง(บางชั่วโมงเป็นการบ้าน) ข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าด้วย
    ผมเชื่อว่าบางเรื่องนักเรียนจะเก็บไปคิดต่อยอดผูกเรื่องให้เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาได้ ทุกเรื่องที่ผมเล่าให้นักเรียนฟังผ่านการคัดกรองสะท้อนแง่คิดดีแล้วและที่สำคัญถ้าวันไหนผมสุ่มถามนักเรียนให้เล่าเรื่องที่ได้ฟังผ่านมาแล้ว เขาสามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าประทับใจปรับเรื่องเดิมให้ละเอียดและเล่าให้สนุกสนานได้ทุกคน
    บางครั้งก็มีเสียงสะท้อนจากผู้อื่นว่าเรื่องเล่าไม่เห็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เลยและนักเรียนจะได้ความรู้อะไร? คำถามบางครั้งผมก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตอบ เมื่อเขามาสัมผัสเด็กนักเรียนเองจะค้นพบคำตอบเองหรือบางทีก็อาจจะยังไม่เจอคำตอบ

เสียงสะท้อนจากปลายปากกาของลูกศิษย์

โรงเรียนนอกกะลา..
     ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเปิดใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนอกกะลา หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ยากจน คุณครูหลายคนอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านนี้มีความรู้เช่นคนในหมู่บ้านอื่น ครูป้อมจึงให้ครูทุกคนช่วยกันในเรื่องวิชาต่างๆ ครูป้อมชอบวิชาคณิตศาสตร์มากและพอเปิดโรงเรียนวันแรกโรงเรียนนั้นชื่อว่า "โรงเรียนนอกกะลา" คุณครูน่ารักกันทุกคนเลยและเด็กๆ ทุกคนก็ช่วยกันดูแลโรงเรียนจนทำให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองและสะอาด ทำให้มีคุณครูจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนนอกกะลา พวกเด็กๆ เรียกผู้มาศึกษาดูงานว่า "ผู้ใหญ่ใจดี" ต่อมาหมู่บ้านนั้นก็ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา..

เศรษฐีขี้เหนียว..
    มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่รวยที่สุดในตำบลนี้ ซึ่งเศรษฐีคนนี้มีนิสัยเป็นคนที่ขี้เหนียวมากเลย วันหนึ่งมีคนยากจนเดินมาที่หน้าบ้านของเศรษฐี ขณะนั้นเองเศรษฐีคนนี้ก็เดินเข้ามาเห็นพอดีก็ไล่คนยากจนหนีเศรษฐีบอกว่า "นี่แกมายืนที่หน้าบ้านข้าทำไม?" 
คนยากจนตอบว่า "ฉันขอข้าวกินหน่อยสิพ่อเศรษฐี"
แต่เศรษฐีก็ไล่คนยากจนหนี เพราะเศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวมาก แค่เงินบาทเดียวก็ให้ไม่ได้ เศรษฐีมีเงินทองมหาศาลกองใหญ่มาก เศรษฐีจะไปเอาเงินออกมากองเงินก็หล่นทับเศรษฐีจนตาย เศรษฐีก็ตายไปพร้อมกับเงินทองมหาศาล..

25 ม.ค. 2554

Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 3...


"สิ้นสุด Quarter 3"

     หลังจากที่นักเรียนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาทุกระดับชั้นครบ 10 สัปดาห์แล้ว นักเรียนทุกคนจะได้สรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping เช่นดัง Quarter 2 ที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานในการทำ Mind Mapping อยู่แล้ว โดยที่คุณครูได้สอนการทำชิ้นงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับที่เรียนผ่านมาทุกๆ ปี
     เริ่มภาคเรียนที่ 2 นี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น งานเกี่ยวข้าว , งานกีฬาสี , งานบุญคูณลาน เป็นต้น ทุกๆ กิจกรรมทุกคนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเราต้องได้ร่วมกันทำเกี่ยวข้าวเราช่วยกันลงแขกกันอย่างสนุกสนาน ถัดจากนั้นเป็นงานกีฬาสีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องผ่านการคัดเลือกหลายๆ รอบในกีฬาแต่ละประเภท ใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะถึงวันงานจริงๆ แล้วสุดท้ายเป็นกิจกรรมงานบุญคูณลานเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าอีกด้วย ต้องใช้เวลาจัดเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมหลายสัปดาห์เช่นกัน
      แต่ทุกๆ กิจกรรมทางโรงเรียนก็ได้จัดทำให้เป็นปรกติควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันการเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนก็ให้ความสำคัญกับการสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping นักเรียนทุกคนมีความมุ้งมั่นในทำงานชิ้นนี้และสามารถอธิบายความเข้าใจให้คุณครูและเพื่อนๆ รับทราบเป็นอย่างดีอีกด้วยครับ

    ตอนนี้พี่ๆ ชั้น ป.4 ครูประจำชั้นให้ใช้ปากกาได้แล้ว ทุกคนก็ตั้งใจทำชิ้นงานออกมาเป็นอย่างดีทุกๆ คนเช่นดังพี่ๆ ป.5 และพี่ๆ ป.6

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 3
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553
ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.4
      นักเรียนชั้น ป.4 ทำชิ้นงานนี้ด้วยความตั้งใจทุกคน หลังจากที่สรุปเมื่อสิ้นสุด Quarter 3 ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ครูประจำชั้นให้นักเรียนใช้ปากกาได้แล้ว นักเรียนทำงานได้ละเอียดและเรียบร้อย แสดงความเข้าใจตามระดับของช่วงวัยได้ดีขึ้นทุกๆ คนครับ..

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.5 
     นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน จะมีความสามารถในการลงสี เติมแต่งในชิ้นงานได้ดีทุกคน การเขียนงานสรุปความเข้าใจใน Quarter 3 นักเรียนตั้งใจทำและงานออกมาได้ดีกันทุกคน แสดงถึงสรุปความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ได้น่าประทับใจอย่างยิ่งครับ..

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.6
     พี่ๆ ป.6 ตั้งใจทำชิ้นงานทุกชิ้นที่คุรครูมอบหมายให้ทำ เพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พี่ๆ ป.6 จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ชิ้นงานดังกล่าวนักเรียนทุกคนขอนำกลับไปทำต่อทีบ้านเพื่อที่จะนำไปทำต่อและตกแต่งให้มีสีสันสวยงามที่สุด บางคนให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครองช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงาน พร้อมรับลายเซ็นผู้ปกครองมาส่งคุณครูอีกด้วยครับ...

16 ม.ค. 2554

แด่..ครูของแผ่นดิน...

กราบคารวะคุณครูผู้สร้างศิษย์ทุกท่าน..


16 มกราฟ้าไร้หม่น
ขอคุณครูทุกคนจงสุขี
เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี
อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมล

 
ที่มีทุกข์จงคลายมลายสิ้น
เป็นอาจิณศีลธรรมน้อมนำผล
มีเมตตาปรานีศิษย์ทุกคน
ส่งศิษย์พ้นวังวนอนธการ

ครูเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้

เป็นกำแพงคุ้มภัยทุกถิ่นฐาน
เป็นแม่พระแม่พิมพ์มายาวนาน
ศิษย์จึงผ่านผองภัยได้ด้วยครู..

11 ม.ค. 2554

งานเป็นดอกไม้ของชีวิต 2...

ก่อนเเปิดเรียน Quarter 4 / 2553
กิจกรรมดีๆ ใน 3 วันแห่งความทรงจำ..
(เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปี 2554)

   บ่ายโมงของวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 คณะครู บุคลากร และพนักงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างทุกคนในองค์กร ประมาณบ่ายโมงกว่าๆ ครูใหญ่ได้แจ้งกับคุณครูทุกคนว่า "จะให้ครูและพนักงานจับคู่กันเพื่อสนทนาและทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น(สุนทรียะสนทนา) โดยที่ครูจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาถ่ายทอดเมื่อเข้าสู่กลุ่มใหญ่ในเวลาค่ำของคืนนี้ ซึ่งได้จำลองเป็นเวทีเสวนาแบบเป็นกันเอง(ที่ทางคณะครูได้จัดเตรียมงานไว้ให้แล้ว) โดยครูและพนักงานจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ทีละคู่เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ได้รับทราบและคนที่รับฟังก็จะสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน"
เมื่อถึงเวลานัดหมาย หลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จ บรรยากาศในค่ำคืนนั้นทุกคนต่างตั้งใจฟังการเล่าเรื่องราวของทุกคนด้วยความตั้งใจ จนเวลาล่วงเลยไปถึง 22:20 น. ซึ่งต่างก็เมื่อยและล้าแล้ว ครูอ้อนจึงให้คู่ที่เหลือเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้ แต่บรรยากาศในวันนั้นทุกคนต่างกลับไปด้วยพลังใจที่ทุกๆ คนหยิบยื่นให้กันและกัน ด้วยความอบอุ่น..

   วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เรานัดหมายกัน 08:00 น. ที่สนามบาสฯ โดยแบ่งทุกคนออกเป็น 4 สี ผู้ที่นำกิจกรรมได้แก่ ครูน้องใหม่จากโรงเรียนกาละพัฒน์ จ.ภูเก็ต เราได้ทำกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอย่างสนุกสนาน หลังจากกิจกรรมสัมพันธ์สามัคคีเสร็จลง ทุกๆ สีร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันโดยแข่งแบบพบกันหมดอย่างสนุกสนานฮาเฮ

เราทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อสุขภาพร่วมกันในโรงเรียนอย่างอร่อย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ เรานัดหมายทุกคนมาร่วมกันกิจกรรมเวลาประมาณ 4 โมงเย็น

วันนี้คุณเจมส์ คาร์ก ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วย โดยมีกิจกรรมจับสลากของรางวัลและร่วมกันร้องเพลงยามค่ำคืนอย่างสนุกสนาน เป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำดีกับทุกๆ คนเลยก็ว่าได้ ครูใหญ่ได้กล่าวในคืนนั้น โดยได้อธิบายถึงเสื้อที่ทางโรงเรียนฯ จัดทำขึ้นแบบใหม่

ความหมายของเสื้อ: สีน้ำตาลเป็นสีโทนแห่งความมั่นคง (หิน ดิน แร่)
นอกกะลาปาฎิหาริย์: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเป็นปาฎิหาริย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงจากหนอนกลายเป็นดักแด้ ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ(ขอบคุณ..คุณครูต๋อย)

   บ่ายโมงของวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนได้เชิญ ศ.ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ความผิดปกติทางการพูดของเด็กไทยเชิงภาษาศาสตร์ท่านมาพร้อมกับคุณครูอ้นและท่านอาจารย์นฤมล ระหว่างการอบรมคุณครูทุกท่านต่างก็ได้คำชี้แนะดีๆ จากอาจารย์พิณทิพย์มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ครูทุกคนจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง..
(ขอบคุณ..คุณครูพรที่ช่วยตรวจเช็คคำผิด-ถูกให้นะครับ..)

4 ม.ค. 2554

บุญคูณลาน ' 53

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2553
งานบุญคูณลาน สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม


     ทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เป็นการทำบุญบูชาข้าวที่เราปลูกมา เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามสืบสานกันมารุ่นต่อรุ่นของพี่น้องชาวอีสานโดยแท้ มีผู้ปกครองคนหนึ่งเล่าให้ผมกับคุณพ่อบุ๋มฟังวันเตรียมงานว่า "สมัยก่อนชาวบ้านได้ข้าวมาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจากท้องไร่ ท้องนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็จะเก็บข้าวไว้ในเล้า(ยุ้งฉ่าง) จากนั้นชาวบ้านก็จะนำสายสินธิ์ผูกจากเล้าของตัวเองไปรวมไว้ที่จุดเดียวกันในหมู่บ้านนั้นๆ แล้วก็ทำบุญคูณลานร่วมกัน"
     ก่อนถึงวันงานจริงๆ ก็จะมีผู้ปกครองอาสามาสาธิตการนวดข้าวเช่นดังวิถีเดิมๆ ที่กำลังเจือจางหายไปทุกๆ วัน สาธิตให้นักเรียนทุกระดับชั้นไปดู พร้อมทั้งมีคุณครูแจ๋วอธิบายวิธีการอย่างละเอียดให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมกันชมในวันนั้น
     วันนั้นผมได้รับหน้ารับบริจาคข้าวจากผู้ปกครองกับคุณครูภา 3 วัน เต็มๆ ได้ข้าวเปลือกเกือบ 100 กระสอบ พร้อมกับเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ปกครองอีกส่วนก็มาเตรียมห่อข้าวต้ม ขนมห่อหมก พร้อมทำอาหารเตรียมงานก่อนถึงวันบุญคูณลาน เราเรียนวันนั้นว่า "วันโฮม" ทุกคนจะนำข้าวสาร กล้วย ใบตอง อุปกรณ์การทำอาหารมารวมกัน ณ จุดที่นัดหมายที่โรงเรียนอย่างสุขใจ..

ประมวลภาพงานบุญคูณลาน ' 53
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
ครูป้อมรับบริจาคข้าวเปลือกมะลิ ร่วมกับผู้ปกครอง ได้ข้าวกว่า 100 กระสอบ บางท่านขอบริจาคเป็นเงินแทนข้าว
ครูแจ๋วอธิบายกิจกรรมสาธิตการนวดข้างจากสมัยดั่งเดิม
ผู้ปกครองอนุบาล ร่วมกันห่อข้าวต้ม ทำขนมหวาน ใต้ต้นมะม่วงใกล้ตึกอนุบาล
ผู้ปกครองประถมร่วมกันห่อข้าวต้ม ทำขนมหวาน ใต้ร่มไผ่ใกล้ตึกประถม
ใส่บาตรตอนเช้าของวันงานบุญคูณลาน มีพระสงฆ์ 9 รูป
ครูใหญ่ก็ร่วมใส่บาตรยามเช้า
พระสงฆ์เริ่มทำพิธีให้กับข้าว โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
ก่อนเสร็จกิจกรรม ถ่ายภาพความทรงจำกับนักเรียน ครูยิ้ม และคุณพ่อบุ๋ม
ร่วมกันรับประทานอาหาร อย่างอร่อย และสุขใจ


ห่อข้าวต้ม พร้อมขนมหวาน
เบื้องหลังวันงานบุญคูณลาน ภาพแห่งความทรงจำ(ครูสังข์หล่อสุดๆ กินขาดครับ..)

     งานบุญคูณลานก็เป็นอีก 1 กิจกรรมดีๆ ในรอบ 1 ปี ทางโรงเรียนจัดขึ้น 1 ครั้ง เราได้เห็นการร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกๆ ฝ่ายจากครอบครับลำปลายมาศพัฒนา ทำให้งานลุร่วงออกมาได้โดยดี เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป..