25 ธ.ค. 2555

ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน..อวกาศในอนาคต

เรียนรู้ผ่านการศึกษาลงมือทำ เข้าใจ - ซาบซึ้ง - * - ทำได้ --
แก้ปัญหา < < <

                                        > > เกิดการเปลี่ยนแปลง

23 ธ.ค. 2555

ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ไปสำรวจ /ทดลอง

   เด็กๆ ป.6 ได้จัดเรียงรูปเล่มค้นคว้าอิสระ จัดเรียบเรียงเอกสารทุกหน้าเตรียมเข้ารูปเล่ม
หลายคนได้ให้คุณครูยิ้ม ครูแป้ง ครูฟ้า ครูเม ครูนุช และครูป้อม ช่วยกันดูตรวจเอกสาร
เขียนงานใหม่ๆ บางหน้าด้วยชิ้นงานที่สมบูรณ์และคุณภาพ


- เด็กๆ ขึ้นนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้ไปสำรวจ /ทดลอง นำมาเล่ารายงานความคืบหน้าให้คุณครูชี้แนวทางต่อไป

18 ธ.ค. 2555

คุณครูคณิตศาสตร์ จากสิงคโปร์ Faisal Engku Aman มาช่วยแนะนำกิจกรรมการสอนที่ LPMP

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดีๆ จากคุณครู  Faisal Engku Aman
มาช่วยสอนวิชาพละศึกษาและคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และ ม.2

ขอบคุณสื่อ/กิจกรรมการสอนดีๆ ครับ

9 ธ.ค. 2555

วิชาชีวิตครูต๋อย : "ฅนสอนคน"

วิชาชีวิตจากคุณครูต๋อยมาถ่ายทอดสู่พี่ๆ ป.6 เพื่อให้เด็กๆ ค่อยซึมซับวันละน้อยๆ

"นอกจากช่วงจิตศึกษาแล้วครูต๋อยก็จะพยายามเข้าไปในช่วงพิธีนมและช่วงอื่นๆ ที่พอมีเวลา เพื่อจะได้รู้จักพี่ ป.6 มากยิ่งขึ้น และช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีกับช่วงเวลาที่เหลือที่พวกเขาอยู่ที่นี้ร่วมกับครูฟ้าและครูป้อม
สิ่งที่ทำคาดหวังว่าเด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อาจจะขอให้คุณครูทุกท่านช่วยสังเกตและให้ข้อมูล"


ขอบคุณมากค่ะ
ครูต๋อย

5 ธ.ค. 2555

ค้นคว้าอิสระ 2555

นักเรียนชั้น ป.6 ได้ลงมือปฏิบัติทดลองในแต่ละเรื่องที่ตนเองสนใจ..