25 ธ.ค. 2555

ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน..อวกาศในอนาคต

เรียนรู้ผ่านการศึกษาลงมือทำ เข้าใจ - ซาบซึ้ง - * - ทำได้ --
แก้ปัญหา < < <

                                        > > เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น