19 พ.ย. 2555

คณิต..ศิลป์...

พี่ๆ ป.6 ได้ลงมือสร้างงานศิลปะจากคณิตศาสตร์ ในสาระเรขาคณิต


ขอบคุณความตั้งใจของเด็กๆ

18 พ.ย. 2555

mathematics Skill "วงกลม"

ตอนนี้พี่ๆ ป.6 ขึ้น วงกลม - ทรงกระบอก - กรวย...
เลยสอนบูรณาการเข้ากับโรงงาน เกี่ยวกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวรอบรูป..กิจกรรม ก็คือให้เด็กๆเข้าใจขนาดของอวกาศก่อน

โดยสมมุติว่าโลกมีขนาดประมาณ 1 เซ็นติเมตร แล้วเทียบอัตราส่วนว่าดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์อื่นๆจะมีขนาดสักเท่าไร (เช่นดวงอาทิตย์จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นประมาณ 110 เท่าของโลกดังนั้นขนาดมันตามอัตราส่วนก็จะประมาณ 1.1 เมตร)

จากนั้นก็ลองเปรียบเทียบว่าระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ต่างๆจะ เป็นกี่สิบกี่ร้อยเมตร
เด็กๆน่าจะเข้าใจขนาดเปรียบเทียบของระบบสุริยะ

จากนั้นก็บอกเด็กๆว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ถัดออกไปอยู่ห่างประมาณ 4 ปีแสง (หรือแสงเดินทางใช้เวลา 4 ปี = ประมาณ 40 ล้านล้านกิโลเมตร) และดาวที่เราถือว่าใกล้ๆหน่อยก็เป็นสิบปีแสงทั้งนั้น

เด็กๆอาจเห็นว่าเว็บนี้มีประโยชน์ครับ:

http://sciencenetlinks.com/interactives/messenger/psc/PlanetSize.html

น่าจะเชื่อมโยงได้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ GSP ก็โยงเข้าสู่ระบบสุริยะได้ด้วย... และการเกิดบิกแบ๊กค์

ขอขอบคุณคำแนะนำ Pongskorn Saipetch

ครูป้อม