19 พ.ย. 2555

คณิต..ศิลป์...

พี่ๆ ป.6 ได้ลงมือสร้างงานศิลปะจากคณิตศาสตร์ ในสาระเรขาคณิต


ขอบคุณความตั้งใจของเด็กๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น