22 ก.พ. 2556

ผู้ปกครองอาสา

      ผู้ปกครองอาสาแม่พี่คิง แม่พี่เอน แม่พี่ฟ้า(ชุ) พาทำขนมตดหมา : ยายพี่ปาล์ม พี่ชายพี่กระถิน มาสอนวิชาทหาร Lamplaimat Pattana School


ด้วยรักและความสุขที่ได้เรียนรู้ ณ โรงเรียนนอกกะลา

19 ก.พ. 2556

นำเสนอ(1)..ค้นคว้าอิสระ 2555

ความงอกงามจากเด็กๆ ป.6 ในชุดที่แรกของการนำเสนอค้นคว้า


ขอบคุณทุกคน

16 ก.พ. 2556

เดินทาง (ไกล) นอกกะลา

     โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ไม่มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แต่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราเลือกกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีทุกๆ วันจนเกิดเป็นวิถี แต่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่า "กิจกรรมเดินทางไกล" เป้าหมายคือ เป็นการฝึกความอดทนทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง ขณะที่เดินทุกคนเหน็ดเหนื่อย เห็นอกเห็นใจกันและกัน สู้กับความรู้สึกข้างในของตนเอง สู้กับความร้อนของแสงแดด สู้กับระยะทางที่ลำบากและไกลกว่า 20 กิโลเมตร และสุดท้ายเมื่อเราผ่านมันได้จะก่อเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการเรียนรู้ด้านในว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่เราจะทนและทำไม่ได้


ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้คือครู นักเรียน ผู้ปกครองชั้น ป.5-6 โรงเรียนนอกกะลา Pantippa Thongmee

10 ก.พ. 2556

ซ้อมใหญ่..ค้นคว้าอิสระ 2555

โค้งสุดท้ายของ 'ค้นคว้าอิสระ 2555' ของเด็กๆ ชั้น ป.6 โรงเรียนนอกกะลา
ซ้อมใหญ่ของนักเรียน ให้นำเสนอต่อเพื่อนๆ ทุกคนและคุณครูประจำชั้น ป.6 คนละประมาณ 5-10 นาที
บางคนนำเสนอผ่านชั้นงาน การ์ตูนช่อง , ซาร์ตข้อมูลความรู้ , นำชิ้นงานผลการทดลองมาเล่าให้เพื่อนๆ และคุณครูรับชม-รับฟัง ฯลฯ


ทุกคนต่างเสนอแน่ะและรับฟังความคิดเห็นซึ้งกันและกัน..

7 ก.พ. 2556

Mathematical : แผนภูมิรูปวงกลม(Pie chart)

ในชั่วโมงนี้ผมพาพี่ๆ ป.5 เรียนเรื่องแผนภูมิวงกลม เด็กๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมใหม่ที่จะได้เรียนรู้ ครูสอบถามความรู้พื้นฐานนักเรียนเกี่ยวกับ ความเข้าใจเรียนร้อยละ/เปอร์เซ็นต์
ก่อนจะเชื่อโยงเข้าสู่โจทย์คำถามที่คุรครูเตรียมมาให้นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีที่จะนำสู่คำตอบได้ง่ายที่สุด


นักเรียนทุกคนตื่นเต้นกับเรื่อง "แผนภูมิวงกลม" นี้มากๆ ครับ

1 ก.พ. 2556

Mathematical Thinking : ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

คณิตฯเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิด และ เชื่อมโยงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ