16 ก.พ. 2556

เดินทาง (ไกล) นอกกะลา

     โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ไม่มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แต่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราเลือกกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีทุกๆ วันจนเกิดเป็นวิถี แต่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่า "กิจกรรมเดินทางไกล" เป้าหมายคือ เป็นการฝึกความอดทนทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง ขณะที่เดินทุกคนเหน็ดเหนื่อย เห็นอกเห็นใจกันและกัน สู้กับความรู้สึกข้างในของตนเอง สู้กับความร้อนของแสงแดด สู้กับระยะทางที่ลำบากและไกลกว่า 20 กิโลเมตร และสุดท้ายเมื่อเราผ่านมันได้จะก่อเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการเรียนรู้ด้านในว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่เราจะทนและทำไม่ได้


ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้คือครู นักเรียน ผู้ปกครองชั้น ป.5-6 โรงเรียนนอกกะลา Pantippa Thongmee

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น