28 เม.ย. 2557

อบรมโยคะ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2557

   อบรมโยคะ 1 วัน กับครูจุ๊ก ครูเล็ก

สิ่่งที่ได้เรียนรู้
- การความคุมจังหวะการหายใจเข้า-ออก
- ความเป็นมาของการฝึกโยคะ
- การเรียนรู้ท่าพื้นฐานจากท่าบิดขี้เกรียจของสัตว์ เกือบ 4 พพันล้านท่า
- การผสมผสานท่าเดิมที่เคยนำไปสอนนักเรียน มาประยุกต์กับท่าใหม่ที่ได้เรียนรู้ในการอบรมนี้ ไว้ถ่ายทอดสู่เด็กๆ อย่างถูกหลักวิธี