26 มี.ค. 2559

Timeline(19-25มี.ค. 59) คณิตนอกกะลา

รวบรวมงานที่ลงในเพจ 'คณิตศาสตร์นอกกะลา' เพื่อเก็บสร้างเป็นTimeline พัฒนางานคณิตฯ อาจเป็นประโยชน์แก่คุณครูนะครับ

สิ้นปีการศึกษา2558นี้ ผมให้นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงาน(ประเมินในรูปแบบปริมาณ) และยังให้พวกเขาได้เล่าถ่ายทอดผ่...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 21 มีนาคม 2016

คณิตฯศิลป์.. -ร้อยเรื่องราวความสดใส | งอกงาม :จากศิษย์ #Maths #Art
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 19 มีนาคม 2016

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ครูใหญ่ ครูกลอย และครูป้อม_อบรมคณิตฯในโครงการ BKIND ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2559 _ผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คนU.G. :_เ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 23 มีนาคม 2016
...นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกต ทดลอง จนเกิดความเข้าใจที่แท้จริง ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือทั้งนั้น 

รากที่ 2
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 24 มีนาคม 2016
..นอกจากนี้ทุกสาขาอาชีพก็ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์เราและได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น..

Mind Mapping เนื้อหา ป.5การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์..
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016
_ ทำให้มนุษย์เราดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

ในชั่วโมงเรียนคณิตฯ สมุดจดบันทึกช่วยเสริมสร้างภาพในสมอง(visual) ช่วยสร้างโมเดล(Model) เติมเต็มความเข้าใจของผู้เรียน_การ...
โพสต์โดย คณิตศาสตร์นอกกะลา บน 25 มีนาคม 2016

ความรักจะนำไปสู่การเรียนรู้หลายๆอย่าง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ ที่ปูพื้นฐานมาจากครูและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน ทั้งหมดนี้การเรียนรู้ในความหมายของครูจึงสกัดได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ในมิติความเป็นมนุษย์.

23 มี.ค. 2559

เรียนรู้จากTEDx | ไว้สอนวิชาชีวิตให้กับศิษย์

วันนี้ได้มีโอกาสนั่งฟัง TEDx เนื่องด้วยเวลาพอเหมาะพอเจาะ จังหวะที่ผมได้มีเวลานั่งฟังอย่างใคร่ครวญ | ครุ่นคิดติดตามทุกจังหวะบอกเล่า จากแต่ละท่านผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย
_วันนี้ผมรู้สึกดีมากที่ได้รับรู้ข้อมูลใหม่หลาย จาก...

“”
Math isn't hard, it's a language | Randy Palisoc https://youtu.be/V6yixyiJcos
ปลูกความคิดวิทย์วัยเด็ก | พงศกร สายเพ็ชร์https://youtu.be/8q8aSmxA1Fw
How to sound smart in your TEDx Talk | Will Stephen https://youtu.be/8S0FDjFBj8o
ถอดความเทพพนม | พิเชษฐ กลั่นชื่นhttps://youtu.be/PoautAigKP8
“”
*สิ่งที่ผมได้.. มากเหลือคณา... เชิญชวนรับชมตาม 4 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน1

................................................................

_พวกเขาๆๆ น่าทึ่ง ผมจึงเอามาเล่า (ตอน2)_
"ผมเชื่อในเรื่องของ -จังหวะ | โอกาส- มาโดยตลอดๆ
TEDx คือช่องทางหนึ่งที่ผมเรียนรู้ทุกวัน หากไม่ได้ดูหนัง / อ่านหนังสือ
เวลามีน้อยเหลือเกินหากเทียบช่วงชีวิตกับกาลเวลาของจักรวาล
_มีความสุขที่เกิดการเรียนรู้ที่ปีติภายในใจของผม."

_วันนี้ผมรู้สึกดีมากอีกครั้งที่ได้รับรู้ข้อมูลใหม่หลาย จาก...
"_"
Overcoming hopelessness | Nick Vujicichttps://youtu.be/6P2nPI6CTlc
หากคุณเหนื่อย ลองวิ่งอีกก้าวสิ | กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ https://youtu.be/zcp5yu399Xo
Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai https://youtu.be/21j_OCNLuYg
..
*สิ่งที่ผมได้เรียนรู้.. มากเหลือคณา...
เชิญชวนรับชมตาม 3 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน2

.....................................................

_พวกเขาๆๆ น่าทึ่ง ผมจึงเอามาเล่า (TEDxตอน3)_
"ความสุขของแต่ละคนเราแตกต่างกัน การเรียนรู้สู่ความเข้าใจของแต่ละคนก็ย่อมต่างกัน เพราะพื้นฐานชีวิตของแต่ละคน พี่โจนให้การเรียนรู้กับลูกด้วยความรัก มอบสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่พ่อ แม่ ต้องการแบบเรียบง่าย ด้วยวิถึโจน

_และพี่สุทธิศักดิ์นำพาเราออกจากcomfort zone ทำอย่างไร? ลองฟังดูนะครับ"

_วันนี้ผมรู้สึกดีมากอีกครั้ง..ที่ได้รับรู้ข้อมูลดีๆใหม่ๆ จาก...

"_"
เรียนอย่างมีความสุข (Learning with happiness) | Jon Jandai https://youtu.be/yR7Q3tdNK6M
ทำไมเราควรทิ้งพื้นที่สุขสบาย | Suthisak Sucharittanonta https://youtu.be/fEe2I-GrG-A
..
*สิ่งที่ผมได้เรียนรู้.. มากเหลือคณา... จากTEDxChiangMai (รอบนี้ภาษาไทย.. ฟังสบายๆนะครับ)
เชิญชวนรับชมตาม 2 ลิงค์ที่แนบมานะครับ. #ถอดบทเรียนจากTEDตอน3

5 มี.ค. 2559

Timeline การเรียนรู้PBL /คลิปสรุปสัปดาห์ ม.1

..ครูกำลังนำพาเด็กๆ เข้าสู่ความยาก(วางแผนการเรีนนรู้PBL) สร้างการเรียนรู้ให้มีความหมาย ท้าทายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนActive Learning ทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้(สนุก/เบิกบาน) ‪#‎PBL‬
"..เรียนรู้ จากความยาก..-บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL" http://krunongkala.blogspot.com/2016/01/pbl-where-we-stand.html
ครูใหญ่

กลุ่มนี้มีเวลาถ่ายทำคลิปน้อยเพียง 2 วัน ซึ่งทำคลิปออกมาได้ดีมากๆ พี่เพลง พี่นัท และพี่บีท ได้ช่วยกันวางแผนๆ BAR/AAR กับ...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 28 กุมภาพันธ์ 2016

คลิปการนำเสนอPBL กลุ่มที่2 ได้แก่ พี่ปุณ พี่ออสติน และพี่เพชร _กลุ่มนี้ได้ดำเนินการถ่ายทำสรุปWeek4 ซึ่งวางแผนร่วมกันดีม...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 28 กุมภาพันธ์ 2016

PBL :Where we stand? ของพี่ๆม.1 เรียนรู้การท่องเที่ยว_การเดินทางของ 'สมบัติ ปั่นรอบโลก'...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 29 กุมภาพันธ์ 2016

ถ่ายทำสรุปสัปดาห์Week5 เล่าเรื่องเรียนสองPBLจัดทำ/ดำเนินเรื่องผ่านรายการ โดยมี พี่อังๆ พี่ไอดิน และพี่โจเซฟ ช่วยคุณครูเ...
โพสต์โดย ราชิต สุพร บน 29 กุมภาพันธ์ 2016