1 ก.พ. 2556

Mathematical Thinking : ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

คณิตฯเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิด และ เชื่อมโยงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น