18 ธ.ค. 2555

คุณครูคณิตศาสตร์ จากสิงคโปร์ Faisal Engku Aman มาช่วยแนะนำกิจกรรมการสอนที่ LPMP

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดีๆ จากคุณครู  Faisal Engku Aman
มาช่วยสอนวิชาพละศึกษาและคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และ ม.2

ขอบคุณสื่อ/กิจกรรมการสอนดีๆ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น