25 ม.ค. 2554

Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 3...


"สิ้นสุด Quarter 3"

     หลังจากที่นักเรียนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาทุกระดับชั้นครบ 10 สัปดาห์แล้ว นักเรียนทุกคนจะได้สรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping เช่นดัง Quarter 2 ที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานในการทำ Mind Mapping อยู่แล้ว โดยที่คุณครูได้สอนการทำชิ้นงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับที่เรียนผ่านมาทุกๆ ปี
     เริ่มภาคเรียนที่ 2 นี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น งานเกี่ยวข้าว , งานกีฬาสี , งานบุญคูณลาน เป็นต้น ทุกๆ กิจกรรมทุกคนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเราต้องได้ร่วมกันทำเกี่ยวข้าวเราช่วยกันลงแขกกันอย่างสนุกสนาน ถัดจากนั้นเป็นงานกีฬาสีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องผ่านการคัดเลือกหลายๆ รอบในกีฬาแต่ละประเภท ใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะถึงวันงานจริงๆ แล้วสุดท้ายเป็นกิจกรรมงานบุญคูณลานเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าอีกด้วย ต้องใช้เวลาจัดเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมหลายสัปดาห์เช่นกัน
      แต่ทุกๆ กิจกรรมทางโรงเรียนก็ได้จัดทำให้เป็นปรกติควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันการเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนก็ให้ความสำคัญกับการสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping นักเรียนทุกคนมีความมุ้งมั่นในทำงานชิ้นนี้และสามารถอธิบายความเข้าใจให้คุณครูและเพื่อนๆ รับทราบเป็นอย่างดีอีกด้วยครับ

    ตอนนี้พี่ๆ ชั้น ป.4 ครูประจำชั้นให้ใช้ปากกาได้แล้ว ทุกคนก็ตั้งใจทำชิ้นงานออกมาเป็นอย่างดีทุกๆ คนเช่นดังพี่ๆ ป.5 และพี่ๆ ป.6

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 3
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553
ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.4
      นักเรียนชั้น ป.4 ทำชิ้นงานนี้ด้วยความตั้งใจทุกคน หลังจากที่สรุปเมื่อสิ้นสุด Quarter 3 ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ครูประจำชั้นให้นักเรียนใช้ปากกาได้แล้ว นักเรียนทำงานได้ละเอียดและเรียบร้อย แสดงความเข้าใจตามระดับของช่วงวัยได้ดีขึ้นทุกๆ คนครับ..

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.5 
     นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน จะมีความสามารถในการลงสี เติมแต่งในชิ้นงานได้ดีทุกคน การเขียนงานสรุปความเข้าใจใน Quarter 3 นักเรียนตั้งใจทำและงานออกมาได้ดีกันทุกคน แสดงถึงสรุปความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ได้น่าประทับใจอย่างยิ่งครับ..

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.6
     พี่ๆ ป.6 ตั้งใจทำชิ้นงานทุกชิ้นที่คุรครูมอบหมายให้ทำ เพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พี่ๆ ป.6 จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ชิ้นงานดังกล่าวนักเรียนทุกคนขอนำกลับไปทำต่อทีบ้านเพื่อที่จะนำไปทำต่อและตกแต่งให้มีสีสันสวยงามที่สุด บางคนให้คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครองช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงาน พร้อมรับลายเซ็นผู้ปกครองมาส่งคุณครูอีกด้วยครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น