2 มี.ค. 2554

หัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์...

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 20:43 น. 

    คุณแม้ปุ้มกัลยาณมิตรจาก facebook.com จากจังหวัดภูเก็ต ท่านปรารถนาดีส่งบทความดีๆ เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มาให้ผมอ่าน หลังจากอ่านจบลงผมจับประเด็นหลักในบทความดังกล่าว ดังนี้ครับ..

   การเน้นกระบวนการคิดเพื่อให้เข้าใจคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากและต้องสอนตั้งแต่ชั้นเล็กๆ เมื่อเข้าใจตรรกะของมันแล้วแบบฝึกหัดแบบให้คิดจึงค่อยตามมาแต่มิใช่เน้นการทำเลขเป็นร้อยๆ ข้อ แต่ไม่เข้าใจสาระของโจทย์ที่ทำไปถึงแม้จะได้คำตอบที่ถูกต้องก็ตาม..

     การสอนคณิตศาสตร์เด็กนั้นต้องอย่าใจร้อนมุ่งผลลัพธ์ให้เด็กคิดเลขเป็นโดยเร็วอย่างละเลยกระบวนการคิดของเด็ก การเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นตรรกะคือ 'หัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์'..

     การสอนคือการถ่ายเทความรู้จากครูสู่นักเรียน แต่การเรียนรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเองในการเข้าใจการสอนของครู เช่น ครูสอนให้ว่ายน้ำโดยนักเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะไม่มีวันว่าย น้ำเป็นอย่างแน่นอน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น