11 มิ.ย. 2554

งานเป็นดอกไม้ของชีวิต 3

จาก 'โรงเรียนนอกกะลา' สู่ 'หมู่บ้านพลัม'
7-9 June 2011
Leaning and practicing of mindfulness along Thich Nhat Hanh
Place : Thai Plum Village, Pak Chong, Nakhon Ratchasima
Retreat - In Gratitude
Plum Village
    เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกับพุทธบริษัทสี่ 
เพื่อพัฒนาจิต ในการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน กับลมหายใจเข้าออก

ลมหายใจ(Breathing in, Breathing out)
In, out, deep, slow.
Calm, ease, smile, release.
Present moment, Wonderful moment..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น