24 มิ.ย. 2555

พัฒนาครูใหม่ : การคิดและเครื่องมือคิด

เย็นวันศุกร์ที่ 22/06/2555 เวลาประมาณ 16:30 น.    
ครูต๋อยนำทีมพัฒนาครูนอกกะลา(ครูใหม่ จาก 3 ปีย้อนหลัง) พัฒนาการคิดและเครื่องมือคิด

"การฝึกคิดครูต้องใช้เครื่องมือกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดในทุกๆ ชั่วโมงและคิดหลายๆ ระดับ" Pantippa Thongmee

เริ่มต้นด้วยกิจกรรม 'โยคะ'
                                           โยคะท่าต้นไม้ที่แข็งแรง :
หายใจเข้าลึกๆ วาดมือทั้งสองข้างประกบกันไหว้เหนือศีรษะของเรากลั่นลมหายใจนับ 1 2 3 4 5 แล้วค่อยๆ วาดมือลงผ่อนลมหายใจออกช้าๆ
                                               โยคะท่าเครื่องบิน :
      ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า กางปีกเครื่องบินออกโน้มตัวไปข้างหน้ายกขาข้างหนึ่งขึ้นเหมือนเครื่องบินกำลังร่อนค้างไว้นับ 1 2 3 4 5 แล้วก้าวขากลับมาอยู่ท่าเคิม สลับขาอีกข้าง
                                                   โยคะท่าเต่า
                                              โยคะท่าหงส์ (บริหารช่วงหัวไหล่)
                                           โยคะท่างูใหญ่บริหารแผ่นหลัง
                                                โยคะท่าตั๊กแตน
                                                โยคะท่าคันธนู

จากนั้นครูต๋อย ค่อยๆ สอนพวกเราเกี่ยวกับเครื่องมือคิด ทีละอย่างๆ ...
เริ่มจาก..ให้ครูใหม่ทุกคนช่วยคิดว่าขั้นตอนการทำโยคะเป็ยอย่างไร? และมีเป็นหมายอย่างไร?
โดยผ่านเครื่องมือคิด Flow Chart
  เครื่องมือคิดFlow chart จะแตกต่างจาก Mind mapping ที่พวกเรานิยมใช้กัน เพราะจะเห็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนยิ่งกว่า และอธิบายเป็นลำดับๆ ได้ดี

และจากนั้น

1 ความคิดเห็น:

 1. การพัฒนาครูใหม่โรงเรียนนอกกะลา (โยคะ การคิดและเครื่องมือคิด)

  วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย เวลา 16.30 ครูต๋อยได้พัฒนาครูใหม่เรื่อง "โยคะ การคิดและเครื่องมือคิด"

  โดยเริ่มจากการทำโยคะตั้งแต่ท่ายืนไปจนถึงการทำ Body scan

  แบ่ง กลุ่ม 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการของการทำโยคะพร้อมทั้งบอกหัวใจของ การทำโยคะ (ใช้เครื่องมือ Flow Chart)

  จากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอ (ใช้เครื่องมือ Show and Share)

  ต่อ ด้วยให้แต่ละกลุ่มเล่าทีละคนถึงกิจกรรมจิตศึกษาที่ทุกคน/แต่ละห้องได้ทำกับ เด็กในวันนี้ ทำอะไร เป้าหมาย ผลเป็นอย่างไร เล่าคนละสองนาที เมื่อเล่าจบใให้เลือกเจ้าบ้าน ลูกบ้านย้ายบ้านหลังใหม่ให้เจ้าบ้านเล่ากิจกรรมจิตศึกษาที่ได้รับฟังให้ ลูกบ้านคนใหม่ฟัง ลูกบ้านให้กำลังใจด้วยการฟังอย่างตั้งใจ (ใช้เครื่องมือ Round Rubin)

  แจกกระดาษกลุ่มละ 1 แผ่น ปากกากลุ่มละ 1 สี ให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนสิ่งที่เป็นการทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยเขียนทีละคนคนละสองถึงสามรอบ (ใช้เครื่องมือ Round Table)

  แล้ว ก็แจกกระดาษแผ่นใหม่กลุ่มละ 1 แผ่น วาดวงกลมตรงกลาง แบ่งพื้นที่ที่เหลือให้แต่ละคน เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้หรืออยากพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม หมุนให้ทุกคนได้อ่านของกันและกัน นำสิ่งที่อยากเรียนรู้และพัฒนาที่ตรงกันเขียนไว้วงกลมตรงกลาง (ใช้เครื่องมือ Place mats)

  ต่อด้วยการแจกกระดาษแผ่นเล็กสี เหลืองให้ผู้ชาย สีฟ้าให้ผู้หญิง มีเส้นเชือกปลายด้านหนึ่งติดคำว่า "รถไถ" ปลายอีกด้านติดคำว่า "ควาย" ระหว่างรถไถนากับความคิดว่าอะไรที่จำเป็นกับชาวนา เพราะเห็นใด ทุกคนเขียนพร้อมให้เหตุผลประกอบ แล้วนำไปติดบนเส็นเชือกตามน้ำหนักที่ให้ (ใช้เครื่องมือ ชักเย่อความคิด)

  ให้แต่ละคนจับคู่กัน A และ B ให้แต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้โดยให้เล่าที่ละคนขณะที่ เล่าต้องเดินไปด้วยคนละ 2 นาที เมื่อ A เล่าจบ ก็เดินกลับมาแล้วเปลี่ยนให้ B เล่า คนที่ฟังฟังอย่างตั้งใจไม่โต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ (ใช้เครื่องมือ Walk and Talk)

  สุดท้ายให้ทุกคนนำสิ่งที่เขียนทั้งหมดติดไว้ที่ ผนังห้อง แล้วเดินอ่าน (ใช้เครื่องมือ Wall Thinking) ส่วนเครื่องมือที่เหลือ เช่น Mind mapping, Hot Warm Cool Cold , Jigsaw ฯลฯ ใช้การอธิบาย  ผลที่เกิด จากการสังเกตการทำกิจกรรมก็คาดหวังว่าน้องๆ ทุกคนจะมีความเข้าใจ เกิดทักษะในการทำโยคะและเครื่องมือกระตุ้นคิดเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อแต่ละคนได้เรียนรู้แล้วนำกลับไปใช้มากน้อย แค่ไหน ในส่วนของครูต๋อยก็ตั้งใจเต็มที่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆ ทุกคน


  ขอบคุณโอกาสที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน
  ครูต๋อย : พรรณทิพย์พา ทองมี

  ตอบลบ