9 ก.ค. 2557

Maths(1) - Funny

"ฉีกกะรดาษขนาด 3x3 นิ้ว ให้ตัวเราลอดผ่านได้"

เด็กๆ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนาน และได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทุกคน


AAR กับเด็กๆ
- ได้คิดการวางแผนก่อนลงมือทำ เพราะบางคนเริ่มเลย ฉีกกระดาษแล้วนำปรับแก้ไม่ได้
- การออกแบบModel ของรูปร่างที่จะฉีกตามรอย
- การคิดแก้ปัญหา
- การใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์
- กิจกรรมสนุก ทุกคนได้เรียนรู้ในการฉีกกระดาษด้วยวิธีการที่หลากหลาย

* ทุกคนมีความตื่นเต้นกับวิธีการใหม่ๆ เด็กๆ หลายคน หากระดาษแผนเล็กๆ ลงเรื่อยๆ หาวิธีให้ตนเองและเพื่อนๆ รอดผ่านได้.. ถึงวันนี้ ยังคิดเรื่องนี้กันอยู่
ครูมองเห็นความต่อเนื่องของการเรียนรู้คณิตฯ อยู่กับการใคร่ครวญในปัญหาทุกวัน..

แต่ข้อนนี้ ผมให้ทุกคนคิด แต่วันแรกที่เรียน 1 9 1 9 = 10 ทุกคนก็ยังคิดอยู่ มาถามทุกวันๆ.. ลุ้นๆกันครับ ใครจะพบวิธีการ/คำตอบ ก่อนใคร..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น