21 เม.ย. 2558

ครู + เด็กๆ >> ความงอกงาม.


ครู :; ผู้สร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ในมิติของการเป็นมนุษย์.

_ในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาครูไม่ได้เน้นที่การสอน แต่ครูจัดให้ลูกศิษย์ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
การสอนกับการเรียนรู้ของศิษย์..ไม่เหมือนกันแตกต่างกันครับ | นี้คือหัวใจของ Child-center นี่คือ หัวใจในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


'โลกยุคใหม่ก็คือการเรียน คือ หัวใจ..ไม่ใช่การสอน
หัวใจของโรงเรียนคือการเรียน..ของลูกศิษย์..ไม่ใช่การสอนของครู'


+


'เด็กควรเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ใช่ทำตามโลก'

_โลกอนาคตที่เด็กๆ จะต้องเผชิญเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ทั้งขีดจำกัดของทรัพยากร ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการล้นทะลักของข้อมูลข่าวสาร 

*ในขณะที่การศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่พยามยามทำให้ทุกคนมีความรู้ชุดเดียวกัน ละเลยทักษะที่จำเป็น เน้นการแข่งขัน ซึ่งไม่อาจตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตในโลกอนาคตได้

V V
V
ชิ้นงาน- ความงอกงาม

_ความงอกงามของศิษย์..เขาถ่ายทอด 'ความเข้าใจ'ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย..

*เด็กๆทุกคนเขาได้รับความรักจากครูในฐานะเป็นตัวเขา
เขาอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ครูก็รัก
เขาอาจจะซน แต่ครูก็รัก
บางครั้ง..
เขาอาจทำผิด แต่ครูก็ยังรัก

...ครูให้ความรักศิษย์แบบไม่มีเงื่อนไข..
"ครูนอกกะลา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น