23 ม.ค. 2559

วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้PBL :Where we stand?

"ในการเรียนรู้วิชาบูรณาการ (Problem Based Learning) 
ของพี่ๆ ม.1 ในQuarter 4/2558 นี้ ตอนนี้เรียนอยู่2 PBL"
ในสัปดาห์นี้นักเรียนเข้าสู่ในขั้นวางแผนออกแบบการเรียนรู้ทั้งสองPBL ให้เสร็จในสัปดาห์นี้ ในส่วนของหน่วย "ท่องเที่ยวรอบโลก" 
ครูชวนนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกิจกรรมที่ผ่านมาในการสร้างแรงบันดาลใจ
_ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามและให้ความสำคัญในการเรียนรู้หน่วยนี้เป็นอย่างดี ครูเริ่มต้นด้วยให้นักเรียนที่ยังค้างนำเสนอหนังสือเล่าต่อจนครบทุกคน และทุกคนร่วมกันขมวดความเข้าใจผ่านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากมาย

เช่น พี่ปุณมองเห็นมิติความเชื่อมโยงของมวลมนุษย์ทั่วโลก, พี่บีทมองว่าวัฒนธรรมต่างๆ มีความหลากหลาย เหล่ามนุษย์มีความเคารพกันในเรื่องเชื่อชาติเผ่าพันธุ์ ฯลฯ
ครูจึงเริ่มเข้าสู่การเลือกซื่อหน่วย โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?” ก่อนให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษแผ่เล็กก่อนที่นำไปติดบนกระดาน และช่วยกันขมวดจนได้หัวข้อ คือ “ประเทศ”  และครูใช้คำถาม “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?” ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จนสุดท้ายได้ชื่อหน่วยคือ

 –Where we stand-
จากนั้นทุกคนเขียน สิ่งทีรู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงในกระดาษ Think พอทุกคนเขียนเสร็จครูให้จับกลุ่ม 3-4 คน เพื่อขมวดช่วยกันเขียนอีกครั้ง Pair และสุดท้ายทุกคนนำงานที่ได้ทุกคนชิ้นมาร่วมเขียนลงกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ Share ก่อนครูจะนำชิ้นงานดังกล่าวมาติดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนตลอดการเรียนรู้ในQuarterนี้
ชิ้นงานWall Thinking.
หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อร่วมกันออกแบบวางแผน ร่วมกันสร้างปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ โดยพี่เพชรกับพี่ไอดินช่วยเพื่อนๆ ขมวดเนื้อหาที่น่าสนใจ ในการเรียนตลอดQuarterนี้ โดยวางสัปดาห์ 1, 2 กับ 10 เป็นโครงเดิม

สุดท้ายแล้วครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันจัดระบบข้อมูล เพื่อให้เนื้อหาของผู้เรียนไม่หลุดจากที่ครูวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ และหลังจากนั้นนักเรียนทำMind Mapping(ก่อนเรียน)

ส่วนในสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และ

บันทึกกิจกรรมคู่ขนานเป็นการบ้านเสาร์-อาทิตย์ เนื่องด้วยเวลาเรียนไม่เพียงพอครับผม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น