27 มิ.ย. 2553

การเรียนรู้ผ่านจินตนาการ ...


      การเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดของนักเรียนในโรงเรียนแห่งจินตนาการนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด
โรงเรียนนี้จะมาโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ โรงเรียนนี้ไม่มีการบ้าน ถึงจะส่งก็ไม่มีใครตรวจ..
.

การเรียนรู้ของที่นี้เกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งและขยายขอบเขตไปยังทุกสิ่งรอบกาย ทุกสิ่งในโลก ทุกสิ่งในจักรวาล แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นั้นคือ ตัวเอง ตัวตนของคนทุกคนเป็นสิ่งที่ลี้ลับที่สุดยากที่จะเข้าใจ..

บางทีต้องอาศัยกระจกเงาหลายๆ บานในการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงในทุกๆ มุม แม้กระทั่งส่วนที่ลึกลับและจินตนาการที่อยู่เหนือสามัญสำนึก จินตนาการจึงเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยเสียงแห่งความเงียบงันที่ทรงพลังที่สุด..

จินตนาการสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งห้วงเวลาแห่งอดีตและอนาคต มันไม่เคยที่จะหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียว การเรียนรู้ผ่านจินตนาการเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันหลงลืมไป.. 
.

     ระบบการศึกษาในวันนี้สร้างเด็กหนึ่งคน ทำลายทิ้งเก้าคน การเรียนรู้ของคนสมัยนี้เน้นให้แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นเอง...

2 ความคิดเห็น: