6 ก.พ. 2554

ต้นไม......แห่งชีวิต


ต้นไม้ ป่าไม้ ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงา ให้ที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งให้อาหารแก่มวลมนุษย์แ
ละสรรพสัตว์ สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ต้นไม้ ป่าไม้ มอบให้เรา คือ การได้ให้ชีวิตแก่เรา มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจ การที่จะมีลมหายใจได้ก็เพราะมีก๊าชออกซิเจน การทืี่จะมีก๊าชออกซิเจนได้ก็เพราะทีต้นไม้... ...แล้ว...ถ้า...วันหนึ่งไม่มีต้นไม้แล้วจะเป็นอย่างไร มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะหายใจได้อย่างไร นั่นคือ จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร....คำถามนี้เป็นคำถามใหญ่...ผมอาจจะไม่ฉลาดมากพอที่จะรู้ทั้งหมดว่า ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร..อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง.... พอคิดอย่างนี้ก้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะให้ความสำคัญกับดูแลและรักษาต้นไม้กันอย่างจริงจังกันซักทีนะครับ ...มาร่วมรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ กันเถอะครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. คุณต้องการเงินกู้ยืม @ ดอกเบี้ย 2% สำหรับ บริษัท และบุคคลธรรมดา
  AIMS? ถ้าเป็นกรณี:
  เติมและกลับ
  ชื่อ: ===
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ===
  ระยะเวลา: ==
  ประเทศ
  วัตถุประสงค์: ===
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ===
  บัตรประจำตัวประชาชน: ===

  เมื่อข้อมูลนี้ได้รับจาก บริษัท ของฉันเงินกู้ยืมดังกล่าวจะเริ่มติดต่อกับเราได้อย่างรวดเร็วทางอีเมล christloanfunds@gmail.com

  ตอบลบ