20 ม.ค. 2556

Problem Based Learning (PBL)

Quarter4/2555 : week 1 : สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ ปะทะกับปัญหา

ในสัปดาห์แรกครูตั้งคำถามนักเรียนว่า นักเรียนแต่ละคนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถงสนใจเรื่องนี้? นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไร/และเราจะวางแฝนศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น