17 ก.ย. 2557

หุ่นประดิษฐ์สร้างสรรค์

การเรียนรู้ของเด็กๆ เกิดขึ้นทุกๆวัน + ความสุขเล็กๆ

กับการซ่อมสิ่งประดิษฐ์หุ่นจากเศษไม้ บางชิ้นติดต่อกันด้วยกาวร้อนและไม่ยืดติดดีพอทำให้หุ่งพังทลาย เวลาผ่านไปเกือบ 1 เดือน เด็กๆ ได้ฐานรองพื้นให้หุ่นไว้เป็นที่พักอย่างสวยงามและลงตัว

_โดยเเมื่อเช้าครูขออาสาเด็กๆ ให้ไปเลือยไม้เป็นฐานรองพื้นให้หุ่นเพื่อไว้ยืน และมีพี่โ๊อตกับพี่ชาร์ปอาสาไปเลือยไม้กับผม และเด็กๆ อีกกลุ่มครูณีพาซ่อมแซมงานเก่าจนเสร็จ
พอผมกลับมาหุ่นทุกๆ ตัวเสร็จสมบูรณ์ เตรียมที่จะขึ้นยืนที่ฐานรอง เด็กๆ รับฐานรองและใช้กระดาษทรายขัดแผ่นไม้รองอย่างตั้งใจ และนำหุ่นขึ้นยืน ใช้กาวร้อนติดเท้าของหุ่นรองที่ฐานยืนตั้งอย่างสวยงาม

_หากความตั้งใจนี้ของเด็กในวันนี้ ผมเชื่อว่าการเรียนรู้นี้จะต่อยอดฐานความคิดด้านจินตนาการให้เข้าได้ใช้ประโยชน์จากงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ ให้เกิดการเรียนรู้
สู่อาชีพงานเสริมรายได้ ฝึกฝนทักษะชีวิตให้การอยู่เป็น อยู่ร่วมกันธรรมชาติด้วยความเคารพต่อสรรพสิ่งรอบตัว เห็นคุณค่าจากภาระงานที่ทำทุกๆ ชิ้น

:: ความสุขเล็กๆ จึงบังเกิดกับการเรียนรู้เสมอๆ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น