10 ก.พ. 2559

ปรนนิบัติสถานที่ (ปฏิบัติการแห่งรัก)

ชื่อกิจกรรม : ปรนนิบัติสถานที่ (ปฏิบัติการแห่งรัก)
เป้าหมาย : 
- เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อ กำหนดลมหายใจ เห็นค่าทุกสรรพสิ่ง และมีจิตใหญ่
- ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
สื่อ/อุปกรณ์ : ไม้กวาดทางมะพร้าว, บุ่งกี่, เพลงสปา, แผ่นกระดาษ, ปากกา
กระบวนการดำเนินกิจกรรม : เริ่มหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ นักเรียนเดินกำกับสติเข้าห้องแล้วยืนรอบขอนไม้ตัวยู (หน้าบริเวณมัธยมฯ)

ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
และครูให้นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเอง รับรู้ที่ลมหายใจ 4-5 ลมหายใจ ด้วยความใครครวญ

ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวบริเวณโดยรอบมัธยมฯ ที่มีคุณลุงดูแลพื้นที่ทุกจุดของบริเวณมัธยมฯ และพูดโน้มน้าวให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการปรนนิบัติสถานที่
- ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ตนเองเคยทำและสิ่งที่อยากทำให้มากกว่าที่เคยทำอยู่
- จากนนั้นครูให้โจทย์นักเรียน “ครูให้พี่ๆ แยกย้ายดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณต่างๆ อย่างใคร่ครวญ และให้เราแต่ละคนสังเกตบริเวณนั้นก่อนทำและหลังทำ ให้เวลานั่งเฝ้ามองครุ่นคิดกับจุดๆ นั้น ก่อนกลับมารวมกันที่ใต้บ้าน ม.1 นะครับ” ให้เวลาประมาณ 8 นาที (ก่อนแยกย้ายครูเตรียมไม้กวาดและบุ่งกี่ ไว้เตรียมให้)
- ระหว่างที่นักเรียนปรนนิบัติสถานที่ครูเดินคอยช่วยเอื้ออำนวยกิจกรรม เฝ้าสังเกต
- เมื่อครบเวลาที่กำหนดนักเรียนเก็บอุปกรณ์ แล้วมารวมที่บ้าน ม.1 เมื่อนักเรียนมาจนครบ ครูให้นักเรียนทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากระยะเวลาสั้นที่นักเรียนได้ดูแลสถานที่ช่วยคุณลุง พี่ๆคิดว่าจากกิจกรรมแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง? เราแต่ละคนรู้สึกอย่างไร?”

- นักเรียนแต่ละคนร่วมเขียนถ่ายทอดแสดงความคิดเห็น
ครูช่วยอำนวยกิจกรรมและใช้คำถามกระตุ้นการคิดตามเห็นควรตามความเหมาะสม ของจังหวะเรื่องเล่าความรู้สึกของนักเรียนคนนั้นๆ
ช่วยคุณครูติดชิ้นงานไว้ที่บอร์ด เพื่อร่วมอ่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ขั้นจบ :
- คุณครูชื่นชมEmpower ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน ที่มอบพลีงความปรารถนาดีต่อมวลสรรพสิ่ง
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น