19 ก.พ. 2559

เรื่องเล่าจากหนังสือ “กระเป๋าเดินทางของฮันนา”

ชื่อกิจกรรม: เรื่องเล่าจากหนังสือ “กระเป๋าเดินทางของฮันนา”
เป้าหมาย: เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ขั้นเตรียม: ครูให้เด็กๆ หยิบปากกาคนละ 1 แท่ง ก่อนนั่งวงกลม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ จากนั้นครูให้ทุกคนหลับตา กำกับสติ
รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

ขั้นกิจกรรม:
   ครูพาเด็กๆ สงบในจิตใจด้วยการทำสมาธิสั้นๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว และคุณครูเล่าถึงความหลังครั้งที่แต่ละคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือกระเป๋าเดินทางของฮันนา มาก่อนหน้านี้แล้วในกิจกรรมBody scan ตอนนี้ทุกคนได้ทบทวนความเข้าใจกับเรื่องราว

     โดยคุณครูช่วยจัดระบบ ไล่เรียงความเข้าใจใหม่เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโตเกียว /โนเว เม็สโท  ที่ในหนังสือพยายามเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเด็กๆ หญิงตัวเล็กๆ ให้เห็นเส้นทางการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ของกองทัพนาซี
     จากนั้นคุณครูแจกกระดาษครึ่งA4 ให้นักเรียนทุกคน ร่วมเข้าถ่ายทอดผ่านFlow chart เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของฮันนาที่ละขั้นก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง
  ครูให้เด็กๆ แยกย้ายเขียนถ่ายทอดในเวลา 10 นาที ก่อนที่พี่ๆ จะนำมาถ่ายทอดซึงกันและกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจผ่าน Flow chart
_ครูช่วยอำนวยกิจกรรมด้วยความรื่นรมย์ของบรรยากาศการนำเสนอของแต่ละๆ คน.

ขั้นจบ:
ครูเล่าถึงแง่คิดที่ครูได้สัมผัสถึงพลังจากหนังสือกระเป๋าเดินทาของฮันนา เพื่อเติมเต็มความเข้าใจและให้นักเรียนแสวงหาประวัติศาสตร์ต่อจากหนังสือเล่มนี้
ครูและนักเรียนของคุณซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น