21 พ.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้(ครู) W1: Q1/59

       "มาปีการศึกษานี้ผมได้มาเป็นครูประถมอีกครั้ง 
สอนคณิตฯ ป.5-6 และครูประชั้น ป.5 ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นำมาบอกเล่า" 

เริ่มต้นด้วย "จิตศึกษา" กับพี่ๆ ป.5 (ครั้งแรก) 

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้วิถี..ทบทวนแนวปฏิบัติ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)
ขั้นกิจกรรม : ครูเริ่มเล่าทบทวนวิถีปฏิบัติที่ทำกันเรื่อยมาในโรงเรียนฯ และเชื่อมโยงเข้าสู่คำถามๆ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนบอกถึงความเข้าใจที่มี
- ครูช่วยอำนวยกิจกรรม คอยซักถามเพื่อทุกคนได้เข้าใจแต่ละคำตอบของเพื่อนๆ ได้อย่างตรงกัน และครูยกตัวอย่างการไหว้ทักทายพระ / ครู / เพื่อนๆ .. ให้ทุกคนได้เห็นในแนวปฏิบัติการไหว้
 


- และครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "หากนักเรียนจะส่งงานคุณครูขณะที่คุณครูนั่งอยู่ เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร?" ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเชื่อมเข้าสู่ตัวอย่างจากพี่ๆ แต่ละคน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย-หญิง จากนั้นให้แต่ละคนเดินเข้ามาไหว้ / ทำความเคารพคุณครูที่กำลังนั่งอยู่
- ครูให้นักเรียนทุกคนได้เขียนความเข้าใจลงในสมุดที่ทุกคนเตรียมมา เพื่อเป็นการทบทวนตนเองทุกครั้งในการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน และคุณครูเล่าถึงสิ่งที่ดีงามที่เด็กๆ กำลังทำอยู่จะส่งผลสู่แนวปฏิบัติเราในระยะยืนยาว

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่มอบพลังความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

############################################

และ(ต่อ) ด้วยกิจกรรมสอนการคิด/ คณิตฯ กับพี่ๆ ป.6 

ในตลอดสัปดาห์ที่ 1 ที่คุณครูและพี่ๆ ป.6 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมระยะยาวในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยคุณครูพานักเรียนทำกิจกรรมการคิดทางคณิตศาสตร์(สั้นๆ) ก่อนจะพาพี่ๆ ป.6 เดินสำรวจให้ทุคนเรียนรู้จากการเฝ้ามองดูสิ่งรอบๆ ตัวเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไร? อะไรบ้างที่ใช้บ่อยกับคณิตศาสตร์?
จากนั้นคุณครูกับพี่ๆ ป.6 นำสิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างการเรียนรู้
      ในกาเรียนรู้ผมอธิบายเกี่ยวกับคำ 2 คำ "data" กับ "information" ให้พี่ๆ ป.6 ฟังว่า ความหมายคล้ายกัน แต่ความลุ่มลึกก็ต่างๆ กัน เพื่อให้พี่ๆ เห็นความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง เราจะจดเรียบเรียงเป็น(data) เก็บไว้ และต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดกระทำถ่ายทอดต่อผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยข้อมูล(information) อีกครั้ง..
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 เขียนขมวดความเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ว่าตัวเองต้องการอยากเรียนเรื่องอะไรจริงๆ และทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่เขียนมา ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน


_พี่ๆ ป.6 จะได้เรียนรู้กับคุณครู 2 คน ไปพร้อมๆกัน โดยมีคุณครูปุ๋ยมาช่วยถ่ายทอดในส่วนของกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ทุกวัน สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาให้กับผู้เรียนและช่วยส่งเสริมพี่ๆ ที่เรียนรู้ได้ช้า(พี่หยี่ / พี่บูม / พี่การ์ฟิล์ว(นร.ใหม่))
คุณครูให้พี่ๆ ป.6 ดูความมหัศจรรย์ของเลข 0 ซึ่งมีความเป็นมาหลังจากที่เขามีเลข 1 ถึง 9 แล้วกว่า 500 ปี และเชื่อมให้พี่ๆ เห็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์จากสารคดี และช่วยกันจัดระบบข้อมูลมาสรุเขียนความเข้าใจเก็บไว้
และครูมีใบงานเกี่ยวกับการคิดให้พี่ๆ และฝากการบ้านปิดยาววันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อีกด้วย

#week1 : ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น