8 ก.ค. 2555

อบรม สพฐ รุ่น 1 : การพัฒนาความฉลาดภายใน : ความฉลาดภายนอก

ยินดีตอนรับ
 
คณะครู สพป.มหาสารคาม.1 สพป.นครราชสีมา.3 สพป.สิงห์บุรี สพป.สงขลา.2 จำนวน 44 คน เข้าอบรมหลุกสูตร การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จะเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่น 1 
ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค 55
สนับสนุนโดย สำนักนวัตกรรม สพฐ. ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ — อบรม สพฐ รุ่น 1

สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ป.4

 การพัฒนาความฉลาดภายใน
สำนักนวัตกรรม สพฐ. วันที่สอง — สพฐ. รุ่น 1 วันที่สอง
กิจกรรมจิตศึกษา ช่วงเช้า

สัมผัสที่อบอุ่นถ่ายทอดความรักและปรารถนาดีต่อกัน

ส่งความรู้สึกที่ดีผ่านสัมผัส ผ่านมือที่จับกัน ผ่านลมหายใจ และรับรู้ถึงความปรารถนาดีที่มีแก่กัน

อบรมสำนักนวัตกรรม สพฐ รุ่น 1 วันที่สาม
เรียนรู้คณิคศาสตร์นอกกะลา ภาษาไทยนอกกะลา — อบรมความฉลาดภายนอก
ครูชาญ อธิบายเกี่ยวกับ การคูณ 213x3 = เท่าไร?
สอนผ่านสื่อชุดแผ่นร้อย เมื่อเด็กแก้โจทย์ปัญหา เด็กจะมองตัวเลขเห็นเป็นภาพ
เด็กมองเห็น 2 ในหลักร้อย ประกอบไปด้วย 2 แผ่นร้อย ซึ่งมากกว่า 3 ในหลักหน่วย ที่ประกอบไปด้วย 3 จิ๋ว

 ครูภร เล่าเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย เรียนรู้โดยไม่ใช้แบบเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม

ครูใหญ่วิเชียร เข้ามาตอบคำถามของผู้เข้าอบรม ที่ผ่านมาตลอดทั้ง 3 วัน

เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น