2 ก.ค. 2555

อนุบาลนอกกะลา เรียนรู้ผ่านการเล่น

   อนุบาลนอกกะลาเรียนรู้ผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆ การเรียนรู้โลกสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือทำ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึกและคงทน — การเล่น

เก็บภาพบรรยากาศ เล่าเรื่องราวโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผ่าน Facebook : Pantippa Thongmee(ครูต๋อย)

ความสุขเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ

    น้องอนุบาลหนึ่งพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น มนุษย์ทุกคนล้วนมีศิปละและจิตนาการมาตั้งแต่เกิดมันสามารถพัฒนาให้งอกงามได้ตามวัย แต่ผลที่เกิดกลับตรงข้ามวัยยิ่งมากจิตนาการยิ่งต่ำ เพราะเขาถูกปิดกั้นโดยเรา(ผู้ใหญ่ทั้งหลาย) ตั้งแต่เด็ก

ขอพื้นที่สำหรับพักกายและใจ....เครื่องเล่นมุดซ่อนสำหรับเด็กเล็กก็สำคัญ

 ทรายเปียกและทรายแห้งช่วยกระตุ้นเส้นประทานที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

การเล่นคนเดียวฝึกสมาธิและความลำพัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น