27 ก.ค. 2555

ดำนา'55 : โรงเรียนนอกกะลา

"วันถอนกล้า+วันปักกล้าดำนา" การปลูกข้าวปลอดสารพิษ ความร่วมมือของผู้ปกครองครูเเละเด็กๆ โรงเรียนนอกกะลา ข้าวหอมนิลสุรินทร์ มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดดเด่น มีคุณประโยชน์บางอย่างมากกว่าข้าวอื่น กำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันคือการสีแบบข้าวกล้อง คือการสีเอาเปลือกออกเท่านั้น ซึ่งจะคงคุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางยา วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ ไว้ได้ครบถ้วน
ภาพ : Thanapat Benz
ดำนาโรงเรียนนอกกะลา
ท้องทุ่งเเห่งการเรียนรู้ บรรยากาศความร่วมมือ เด็กๆ ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันปักดำกล้าทั่วเเปลงนาโรงเรียนนอกกะลา กิจกรรมดีดีที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
คลิป : Panuwat Boonyen

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น