12 ส.ค. 2555

คณิตศาสตร์แบบPBL (Problem-based learning)

เป้าหมาย ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นอกกะลา
    เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิด และ เชื่อมโยงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ


การเรียนคณิตศาสตร์แบบ PBL (Problem-based learning)
ปัญหาระดับพื้นผิว
- แก้ปัญหา จากเนื้อหาที่เรียน
- แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาระคน (ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบโอลิมปิก)

ปัญหาระดับลึก
- ปัญหาจากสถานการณ์จริงที่ต้องเผชิญ ในชีวิต
- ปัญหาสถานการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขอบคุณข้อมูล
จาก ครูชาญ นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น