25 มี.ค. 2553

ความสงบสุข

    การทำให้ชีวิตมีอิสรภาพ หลุดพ้นจากการบีบคั้นทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจและทางปัญญา ผลประการแรกที่เราจะพบและสัมผัสได้ก็คือ ชีวิตที่ถูกเติมเต็มด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจที่เปี่ยมล้มด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขครับ สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยทำให้สังคมมีความเคารพต่อสรรพชีวิตและก่อให้เกิดความเมตากรุณาต่อกัน การแก้ไขปัญหาสังคมใน ทุกๆ ด้านร่นระยะเวลาสั้นลง"ความสงบสุข" ก็จะคืนกลับสู่ทุกสรรพชีวิตและกลับคืนสู่สังคมในที่สุด..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น