27 มี.ค. 2553

"วันเสวยราชย์"..ของในหลวง

.
   ในวันเสวยราชย์เป็นปฐมบรมราชโองการ ในหลวงของปวงชนพระองค์ทรงตรัสเป็นคำแรก วันที่นั่งเก้าอี้ พระราชบัลลังก์ ว่า..

 .
" ...เราจะปกครองแผ่นดิน..โดยธรรม...
เพื่อประโยชน์สุข..แห่งมหาชน.. ชาวสยาม.."

2 ความคิดเห็น:

  1. ในหลวงของเราท่านเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมจริงๆ ครับ
    ตามที่ท่านเคยได้ตรัสไว้ท่านทำได้จริงๆ

    ผมรักพระเจ้าอยู่หัวมากครับ..

    ตอบลบ