4 มิ.ย. 2557

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1-2 และ3

ในแต่ละสัปดาห์เด็กๆ นักเรียนจะทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองเรียนรู้มาในวิชาPBL ผ่านชิ้นงานนี้
นักเรียนจะเขียนถ่านทอดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้

*เด็กๆ พบเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างการเรียนรู้ / ใช้ทักษะต่างๆ ในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างอย่างไร / ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีความรู้อะไรบ้าง / ความรู้สึก / สิ่งที่จะนำไปปรับใช้..

- คุณครูผู้สอนก็สามารถ เห็นความเข้าใจของลูกศิษย์แต่ละคนผ่านงานเขียน / สื่อออกมาเป็นภาพ / Mind mapping / การ์ตูนช่อง.. ฯลฯ

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
   นักเรียนทุกคนต่างมีอิสระในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชาProblem-based learning (PBL)
ในสัปดาห์นี้ผมเลือกบางตัวอย่างของชิ้นงานที่ถ่ายทอดผ่านหลากหลายรูปแบบงานเขียน ผ่านเครื่องมือคิดต่างๆ

*หัวข้อสัปดาห์นี้ - วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น