3 มิ.ย. 2557

บันทึกความคืบหน้า (1-2) การปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด ในพื้นที่จำกัด

     บันทึกงาน(1)
เด็กๆ ม.1 ทุกคนจะบันทึกความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวของแต่ละคน พบปัญหาอะไร / แก้ปัญหาอย่างไร / ค้นพบวิธีการใหม่ๆ อะไรบ้างระหว่างทดลองทำ ฯลฯ
ส่ิงที่เด็กๆ บันทึก จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้ง 17 คน 17 สูตรการทดลอง
- การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวสินเหล็กจากแปลงนา
- เตรียมท่อปลูกข้าว
- การตากข้าว
- การนำเมล็ดข้าวไปทดลองเองดูก่อน
- กระบวนการทดสอบกรด-เบส
- การปรุงดินก่อนปลูก
- สูตรปุ๋ยที่จะใช้ปลูก
ฯลฯ

ทุกๆ กิจกรรมของเด็กๆ ที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปลูกข้าวของแต่ละคน - แต่ละท่อปลูก : เด็กๆ จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเขียนไว้ในสมุดเล่นนี้
*พบเจอปัญหาอะไร / แก้ปัญหานั้นอย่างไร / ข้อมูลอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ / ความรู้สึกแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม / ภาพวาดสื่อความหมาย ฯลฯ

การเรียนรู้PBL เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวัน -
เด็กๆ วางแผนงาน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ตนเองได้มา แบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนนำมาผสมดิน เพื่อเป็นสารอาหาร

ทุกเรื่องราวเป็น 1 ชิ้นงานวิจัยเรื่องข้าวของเด็กๆ ทุกคน
   เป็นหลักฐานในการเรียนรู้ ผ่านปัญหา - ลงมือทำจริง : แก้ปัญหาจริงจากสถานการณ์การเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น