31 พ.ค. 2557

ความเห็นอกเห็นใจ - Empathy

 ช่วงการเรียนรู้ตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ นักเรียนหญิง ม.1 ทั้ง 9 คน และนักเรียนชาย 8 คน
ครูมองเห็นพัฒนาการในด้านการเรียนรู้หลายด้านมาก เช่น
- การรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ
- การมีสมาธิในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
- ความมุ่งมั่นจดจ่อกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ


การเรียนรู้งานที่มอบหมาย เด็กๆ ทุกคนชอบลุยงานมากๆ

การขนดิน - การมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกัน วันนั้นผมพานักเรียนผู้ชายไปขนดินจากหลังโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นระยะทางค่อนข้างไกล และรถไสที่ขนดินก็มีสภาพชำรุด เด็กๆ ผู้ชายทั้ง 8 คน ช่วยกันขนดินช่วงเวลาก่อนเที่ยง แดดแรงมากๆ เด็กนักเรียนและคุณครูช่วยกันขนผ่านไป 3 รอบ ก็เลยนั่งพักและพูดคุยกันถึงเรื่องดินที่พวเราขนมาในรถไส จากที่พวกเราคาดคะเนดูนี้ น่าจะได้ประมาณ 1 รถไส ต่อดิน 1 ท่อ ผมก็เลยนั่งฟังอยู่ด้วยเด็กๆ ผู้ชายคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆ ว่า "โอ้โห่..เราเพิ่งขนดินมาได้เพียง 3 รอบเอง เหลืออีกประมาณ 16-17 รอบเลยใช่ไหมครับครู.." 
  
* ซึ่งมันเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เด็กๆ นั่งพูดคุยกันแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจผู้อื่น มองเห็นเพื่อนๆ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นเรื่องราวที่สอนตัวตนของแต่ละคนได้ยากมากๆ มันขึ้นอยู่กับจังหวะและเหตุการณ์ที่ผ่านห้วงชีวิตคนนั้น ที่จะสอนตัวเขาเองหรือครูเป็นเพียงผู้สร้างแบบอย่างให้เขาได้เรียนรู้

การปรุงท่อ ผสมดิน - ช่วงที่เด็กๆ นักเรียนผู้ชายไปขนดินหลังโรงเรียนฯ กับคุณครู เพื่อนๆ นักเรียนผู้หญิงก็ทำงานเตรียมท่อ / หาข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงท่อให้อยู่ในสภาวะในการพร้อมที่จะลงเมล็ดข้าวปลูก นักเรีนยผู้หญิงก็แบ่งหน้าที่กันและกัน ช่วยดูแลท่อของเพื่อนๆ ผู้ชาย ดูแลการเติมน้ำเพื่อให้ท่อปูนอิ่มน้ำ หาเศษพืช ฟาง ผลไม้รสเปรี้ยวมาเติมลง และหาปุ๋ยจากคอบของปัญญา-เรณู มาเตรียมไว้ให้เพื่อนผู้ชายเตรียมปรุงตามสูตรของแต่ละคน


ยังมีอีกหลายเหตุการณืที่ผมมองเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ - Empathy

การที่เห็นนักเรียนงอกงามในแตละวัน คือ แรงใจขับเคลื่อนการทำงานของครู..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น