16 พ.ค. 2557

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิวรณ์๕ กับคุณครูใหม่

      ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษานี้ คุณครูสังข์มาชวนผมกับครูเส็งร่วมทำกิจกรรมพัฒนาครูใหม่ ถ่ายถอดความศิลปะการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่(ป่วนน..2) ให้กับน้องๆ ครูใหม่ทั้ง 5 คน
เข้าใจเกี่ยวกับการอบรม
น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือของกิจกรรมเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมจะนำไปใช้กับเด็กๆ นักเรียนช่วงเปิดเทอม เพราะปีการศึกษานี้เราเปลี่ยนวันเปิดเทอมจากวันที่ 19 พ.ค. 2557 มาเป็นวันที่ 14 พ.ค. 2557 เพื่อเป็นการให้นักเรียนกับคุณครูสร้างความคุ้นเคยกันก่อนจะลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน 3 วันเต็ม และกิจกรรมดังกล่าวคุณครูทุกระดับชั้นยังจะได้นำไปใช้กับผู้ปกครองของเด็กๆ ทุกระดับชั้น


เสียงสะท้อนจากน้องๆ ครูใหม่ครับ
- การเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง เรียนรู้ถึงสภาวะอารมณ์ภายใน เรียนรู้วิธีการจัดการสภาวะอารมณ์ของตัวเอง การมีสติ เช่น กิจกรรมเช็คอุณหภูมิ กงล้อสี่ทิศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกมวาดภาพมหาสนุกเกมเดชิงรัง จุดช้าง เพื่อปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น รู้เท่าทันความคิดของตัวเอง (ครูแต)


- อบรมนิวรณ์ 5 ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้และการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง มีการทำกิจกรรมเรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของตนเองแล้วเปรียบเทียบเหมือนสัตว์ 4 ชนิด กระทิง หมี เหยี่ยว และหนู หลังจากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเป็ดชิงรัง กิจกรรมจุดอารมณ์ เกมกบ เกมวิวัฒนาการ ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะแทรกวิธีการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ถูกวิธี (ครูเดีย)


- การทำกิจกรรมนิวรณ์ ๕ ทำให้ดิฉันได้รู้จักผู้อื่นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เค้าเป็นกับสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่เหมือนกันกิจกรรมนี้ทำให้ทำให้เข้าใจผู้อื่นและรู้จักผู้อื่นมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนความคิดได้รู้ถึงความเป็นอยู่ความคิดของเขาว่าเป็นอย่างไรได้บอกความรู้สึกและความต้องการว่าเราคิดอย่างไรได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีเหตุผลและการเป็นผู้ฟังที่ดีการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและกิจกรรมต่างๆทำให้เราเกิดสมาธิเกิดการคิดในเชิงลึกทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นรวมถึงวิธีการทำงานต่างๆและที่สำคัญทำให้เกิดการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนได้อย่างมากมาย (ครูกิ๊ฟ)

ขอบคุณการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น