14 พ.ค. 2557

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวสินเหล็ก

วันนี้เด็กนักเรียน ม.1 ไปเกี่ยวข้าวสินเหล็กคนละ 1 กำมือ เพื่อนำข้าวไปคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพียง 4 เมล็ด
 เตรียมปลูกที่แปลงนา(ท่อ)ทดลองของนักเรียนแต่ละคน 
หลังจากที่เด็กๆ ได้ต้นข้าวมาคนละ 1 กำมือ ก็นำมาตากแดดเพื่อให้เมล็ดพันธ์แห้ง โจทย์ที่ครูใหญ่ฝากไว้ให้กับเด็กๆ ก็คือ..

"ปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด"

        ข้าวสินเหล็กได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้ข้าวสินเหล็กในฐานะเป็นข้าวหอมนุ่มที่มี ดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin) ลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) ลดลง นอกจากนี้ข้าวสินเหล็กยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง

    ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับ
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ข้าว รร.นอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น