4 พ.ค. 2557

งานเป็นดอกไม้งามของชีวิต 5

ทุกๆ ปีก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาหน้า ครูนอกกะลาทุกคนจะช่วยกันปรับภูมิทัศน์เตรียมเปิดเรียน 2557 
 กำลังใจ - ความพยายาม - การแบ่งปัน 
ความงาม - อิสะ - รื่นรมย์

   เสียงหัวเราะ - มิตรภาพ - ความสุข


เป็นช่วงเวลาตลอด 1 วัน ที่ครูทุกคนได้บรรเลงงานศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น