23 พ.ค. 2557

เตรียมท่อ - ปรุงท่อซีเมนส์ให้เป็นมีฤทธิ์เป็นกรด


นักเรียนจะปลูกข้าวในพื้นที่จำกัด ทุกคนจะมีพื้นที่เพียงคนละ 1 ท่อเท่านั้น

พื้นที่เพียงจำกัดเด็กๆ จะสามารถควบคุมปริมาณของธินาตุิาหารในดินได้ ควบคุมปริมาณของน้ำ

เตรียมท่อ - เตรียมการปลูกข้าวสินเหล็ก
*ข้าว 1 เมล็ด เมื่องอกเป็นต้นข้าว สามารถแตกออกมาได้มากมายอาจมากถึงหลายร้อยต้นในกอเดียว แต่โดยทั่วไป อาจแตกออกมาได้ 60 ต้นทั้ง 60 ต้นอาจมี 50 ที่สมบูรณ์ออกรวง
รวงข้าวขนาดกลางๆทั่วไป แต่ละรวงให้เมล็ดข้าว 250-300 เมล็ด คัดเอาเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์พร้อมจะงอกได้ดีไม่ถูกมอดแมลงเจาะกิน อาจได้ 200 เมล็ดต่อรวงฉะนั้น จากข้าวเมล็ดเดียวเมื่อนำมาเพาะปลูกไว้เพียงรอบการผลิตเดียวได้กลายเป็นข้าว 10,000 เมล็ด
ข้าว 10,000 เมล็ดที่ได้นี้ เมื่อนำมาปลูกในรุ่นต่อไป ชาวนาที่พากเพียรนั้นจะค่อยๆแยกปลูกทีละเมล็ด ทีละเมล็ด จนครบหมื่น ก็จะให้ผลผลิตข้าวในรอบการผลิตต่อมาเป็นหนึ่งร้อยล้านเมล็ด

เนื่องจากเด็กๆ พบว่าท่อปูนซีเมนส์ที่จะนำมาปลูกข้าวมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ โดยเด็กๆ ทดสอบโดยกระดาษแช่น้ำดอกอัญชัน
เด็ก ม.1 เก็บดอกอัญชันมาต้มแล้วจุ่มกระดาษเนื้อแข็ง : แทนกระดาษลิตมัส ทดสอบกรด-เบส ในท่อเตรียมปลูกข้าว 4 เมล็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น