27 พ.ค. 2557

สัมพันธภาพ : ครู l ผู้ปกครองพี่ๆ ม.1

สรุปกิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

ช่วงเช้า : กิจกรรมของทางสมาคมฯ
ช่วงบ่าย : กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูและผู้ปกครองชั้น ม.1 ที่ ที่ใต้ถุนอาคารเรียน ม.1 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ดังนี้
- ผ่อนคลายร่างกาย
- แนะนำตัว
- โยคะ หลับตา ฟังเสียง
- เป็ดชิงรัง
- เกม รวมเงิน เพื่อเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
- แบ่งกลุ่มเขียนกิจกรรม : ทำเอง – ทำร่วม –ขอความร่วมมือ
- แสดงละครจากบัตรคำ
- แสดงละคร
- สรุปการเรียนรู้ ตลอดกิจกรรรม


สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างครู : ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองและคุณครูมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เปิดใจ ร่วมเรียนรู้ เกิดความเข้าใจกันและมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาลูกๆ เกิดความอิ่มเอมและผ่อนคลาย
- เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังกันมากขึ้น
- ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆเหมือนที่ลูกๆ ได้ทำที่โรงเรียน เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเกิดความสนุกสนาน มองเห็นถึงความสุขที่ลูกๆ จะได้รับจากกิจกรรมต่างๆ เช่นกัน
- อยากให้มีกิจกรรมร่วมสัมพันธ์เช่นนี้บ่อยๆ รู้สึกสนุกสนาน ผู้ปกครองทุกคนได้พูดคุยกัน ได้ร่วมมือกันทำตามเป้าหมายจนสำเร็จ

สิ่งที่แจ้งเพิ่มเติม..
- ผู้ปกครองชั้น ม.1 จะมีสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ทุกคน เขียนเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกๆ เพื่อนำมาพูดคุยกับครูประจำชั้น ถึงสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกๆ
- ผู้ปกครองทุกคน จะเข้ามาพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกๆ กับครูประจำชั้นทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง
( ทุกวันอังคาร)
- ผู้ปกครองทุกคน ร่วมกันบริจาคเงินคนละ 500 บาท เพื่อตั้งเป็นบัญชีกองทุนเงินฝากของชั้น ม.1 เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น