21 พ.ค. 2557

กิจกรรมจัดดอกไม้ของพี่ๆ ม.1

   เรียนรู้การจัดวาง เรียบเรียงความคิด สะท้อนความรู้สึกและอารมณ์
 เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

การจัดดอกไม้ที่ต้องอยู่ในบรรยากาศเงียบสงบ มีเป้าหมายเพื่อความผสานผสมกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ ตลอดจนถึงกระตุ้นความชื่นชมต่อจังหวะของจักรวาล การริเริ่มสร้างสรรค์และพลังแห่งจิตวิญญาณ
การจัดดอกไม้มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกันนำมาใช้ในการจัดดอกไม้มากที่สุดคือ ศิลปะการจัดดอกไม้แบบ โคริงกะ หากถอดตามรากศัพท์ออกมาทีละคำ จะมีความหมายดังนี้ โค แปลว่าแสงสว่าง ริง แปลว่าวงกลม และ กะ แปลว่าดอกไม้ ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วมีความหมายว่า “ดอกไม้แห่งแสงสว่าง”
    ศิลปะการจัดดอกไม้นี้เป็นแบบตะวันออก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดได้สัมผัสกับดอกไม้ สัมผัสกับความงาม และมีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับความงามของดอกไม้ ช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้มีความอ่อนโยน สงบ ผ่อนคลาย มองโลกในแง่ดี แล้วยังส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพจิตและกาย ซึ่งศิลปะการจัดดอกไม้แบบโคริงกะนี้ เป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดเยียวยาและผ่อนคลายจิตใจแบบญี่ปุ่น ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลาย มีสมาธิ เกิดความสงบทุกขณะที่สัมผัส จัดวาง และขณะที่ชื่นชมดอกไม้
ค้นพบความสงบอยู่กับตัวเอง การจัดเรียงกายใจ สัมผัสกับวัสดุรอบๆ บ้านเรือนไทย ชั้น ม.1 วัสดุที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเราที่เราเดินผ่านตลอด มองข้าม แต่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น