25 มิ.ย. 2557

บันทึกความคืบหน้า(4-6) การปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ พบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวทดลองในครั้งนี้มากมาย และแต่ละปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างมากครับ


AAR กับเด็กๆ ในครั้งนี้
- ข้าวเริ่มติดแล้ว แต่อยู่ๆ ข้าวใบก็เหลือและสุดท้ายรากเกิดอาการเน่า และสุดท้ายข้าวตาย แก้ปัญหาโดยไปปรึกษาเพื่อนแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม ขอข้าวที่เกินจากท่อเพื่อนๆ นำมาแบ่งปันกัน
- บางคนดินแห้ง มีมด แมลงเข้ามาในท่อทำให้ข้าวบางต้นตาย
- มีเจ้าหอมนิลเข้ามาวิ่งเล่นในท่อ เหยียบต้นข้าวตาย
- ข้าวต้นโตมากแล้วแต่ยังไม่แตกกอ แก้ปัญหาโดยค้นหาข้อมูล สอบถามผู้รู้ เอาวิธีการมาช่วยปรุงดินเพื่อให้ข้าวแตกกอ

* ตอนนี้ข้าวของเด็กๆ ทุกคนงอกติดแล้ว เกินครึ่งห้องข้าวเริ่มแตกกอแล้วเมื่อเวลาผ่านไป 3 สัปดาห์หลังการปลูก

ขอบคุณทุกปัญหา - ให้เด็กๆ ได้คิดค้นค้นวิธีแก้ไขการปลูกข้าวในครั้งนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น