1 ก.ค. 2553

คุณครูครับ ทำไมผมต้องเรียนคณิตฯ ด้วยล่ะครับ ...
มีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ ในโลกใบนี้ ก็คือ
คนที่ชอบวิชาเลขกับคนที่ไม่ชอบวิชาเลข


ครั้งหนึ่งทีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาถามผมว่า..
“คุณครูครับ ทำไมผมต้องเรียนคณิตฯ ด้วยล่ะครับ?  ในเมื่อพ่อกับแม่ผมก็เพียงแค่ทำนาเท่านั้นเองและก็ไม่เคยเรียนหนังสือมาด้วยซ้ำ ยังเก็บเงินได้ตั้งหลายบาทเลยครับ!!”

ผมก็ยืนอ่ำอึ้ง!! อยู่ตรงหน้าเด็กนักเรียนคนนั้น..
“เรียนเพื่อให้เรารู้ ยังไงล่ะครับ!”

นักเรียนคนนั้น..เหมือนจะเข้าใจในคำตอบสั้นๆ ของผมและเขาก็ขอตัวไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ..
แต่... ผมเองก็ยังงุนงงกับคำตอบของตัวเองในครั้งนั้นเรื่อยมาและก็ยังสงสัยมากๆ ว่านักเรียนคนนั้นมีความเข้าใจกับคำตอบนั้นของผมสักเพียงใด..

ผมเองก็พยายามสอบถามความเข้าใจในคำตอบวันนั้นกับนักเรียนคนเดิม แต่เขาก็เพียงตอบว่า..
“ผมก็แค่ถามคุณครูเท่านั้นเองล่ะครับ!!”
เหมือนกับว่า..
ถามเพื่อต้องการให้ผมตอบๆ เท่านั้นเอง ไม่ได้หวังผลลัพธ์ของคำตอบจะออกมาเช่นไรเลย..
แต่...คำถามนั้นกลับสวนทางกับแนวคิดเดิมๆ ของผมที่เรียนคณิตศาสตร์มาเกือบทั้งชีวิต ตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงตอนนี้ผมก็ยังสอนวิชาคณิตศาสตร์..


สมัยผมเรียนในระดับมัธยมผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากๆ ทั้งระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย เพราะในขณะนั้นเองผมเรียนรู้ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับนักเรียนตลอดระยะเวลา 6 ปี เต็มๆ จนกระทั่งเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยฯ ผมก็เรียนรู้อยู่กับคณิตศาสตร์ขั้นที่สูงขึ้นมาอีก 4 ปี เต็มๆ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ผมก็ยังได้มาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีก อาจจะผูกพันไปตลอดทั้งชีวิตกับวิชาคณิตศาสตร์นี้ ถ้าปี ค.ศ. 2012 โลกไม่แตกเสียก่อน..

อย่างไรก็ตาม..จะเห็นว่าความผูกพันกับวิชาคณิตศาสตร์ที่มีมามากกว่า 10 ปี ผมก็ยังงุนงงกับคำถามของนักเรียนคนนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งนักเรียนคนนั้นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ ไปแล้ว ผมก็ยังมีความเชื่อลึกๆ ว่า.. คำตอบในวันนั้นของผมก็ยังไม่กระจ่างเท่าที่ควร..

1 ความคิดเห็น:

  1. คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

    ตอบลบ