2 ก.ค. 2553

ทำอย่างไรครูจึงจะเป็นคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์ ...“ครูผู้สอนเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้
นักเรียนชอบหรือไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์”


ครูผู้สอนทุกท่าน ทุกรายวิชาต้องมาช่วยกันคิดครับ ว่าทำอย่างไรครูจึงจะเป็นคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์ ทำอย่างไรที่ลูกศิษย์อยากเรียนด้วย ถึงเวลาครูจะมาสอนให้เด็กเห็นความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับลูกศิษย์..

ผมได้รวบรวมพฤติกรรม 5 อันดับแรก ที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนจำนวน 12,062 คน ที่สุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศเนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 โดยสวนดุสิตโพล มีดังนี้ครับ..

จะเห็นว่าสิ่งที่เด็กนักเรียนต้องการตรงตามกันทั้ง 3 ระดับครับ ก็คือ ค.คุณครูใจดี ซึ่งตรงกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ครับ ที่กล่าวว่า มนุษย์ต้องการความปลอดภัยเป็นอันดับสองรองจากความต้องการทางร่างกาย

ครูใจดีไม่ดุจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าห้องเรียนปลอดภัยและไม่เครียด..       

การสอนสนุกและเข้าใจง่าย ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ เป็นสิ่งที่เด็กต้องการอย่างมากครับในการเรียนรู้คณิตศาสตร์.. 

การเรียนไม่รู้เรื่องนับว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งจะส่งผลให้ง่วงนอน เบื่อหน่ายการเรียน ในที่สุดเด็กไม่อยากเรียนด้วย ยิ่งถ้าครูผู้สอนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเลย ไม่ตรวจแก้ไขการบ้านเลย  เด็กนักเรียนคนนั้นไม่เคยถูกถามเลย  ยิ่งทำให้นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นและจะไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนยิ่งขึ้นครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

    ตอบลบ
  2. สวัสดีค่ะอ.ราชิต

    เป็นโรงเรียนที่น่าเอาอย่างนะค่ะ เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งดีๆแก่เด็กเป็นอย่างมาก เช่นให้เขามั่นใจและมีความสุข และหลายๆอย่างที่น่าประทับใจค่ะ

    ขอบคุณบันทึกดีๆนี้ค่ะ

    ตอบลบ