8 ก.ค. 2553

การสอนคณิตศาสตร์โดยไม่มุ่งเน้นการคำนวณ ...


การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนคิดโดยผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยไม่มุ่งเน้นการคำนวณ หลายครั้งผมจะให้โจทย์เด็กนำไปคิดต่อในคาบนั้นๆ บางครั้งให้เป็นการบ้านกลับไปทำที่บ้านมาส่ง นักเรียนบางคนมีวิธีคิดที่แตกต่าง  นักเรียนบางคนครุ่นคิดโจทย์ปัญหาที่ผมให้ไปนานกว่าสัปดาห์จึงนำคำตอบในข้อนั้นกลับมาตอบผม และทุกครั้งวิธีการทำโจทย์ที่นักเรียนแสดงที่มาจากความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน ผมจะไม่เคยบอกว่าวิธีการดังกล่าวผิด(ถ้าคำตอบนั้นยังไม่ถูกเท่าที่ควร) แต่ผมก็เพียงบอกกลับไปว่า..น่าจะยังมีวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ได้อีกนะครับ ลองดูใหม่อีกครั้งนะครับ..
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของการคิด โดยไม่มุ่งเน้นวิธีการคำนาณ..
 ในกรณีนี้จะเห็นว่า..
ขั้นที่หนึ่ง.. U มีค่ามากกว่า E ทั้งนี้เนื่องจาก E ต้องขอยืม P มา 1 เหตุผลที่บ่งชี้ว่า E ขอยืม P มา 1 ก็คือ P-O = I ทั้งที่ P-O ควรจะเท่ากับ P เพราะก็ตามที่ลบออกด้วยศูนย์ย่อมมีค่าคงเดิม ดังนี้ P-1 จึงจะเท่ากับ I
ขั้นที่สอง.. P มีค่ามากกว่า 2 เพราะถ้า P เป็น 2 เมื่อถูกขอยืมไป 1 จะเหลือ 1 ค่าของ I ก็จะเป็น 1 ด้วย แต่ในเมื่อ 1 คือ H ดังนั้น I จึงไม่ใช่ 1 และ P ก็ต้องมีค่ามากกว่า 2
ขั้นที่สาม.. แสดงว่า.. 10-Y = W
      เนื่องจากมีค่า 1 และ 0 ตามกำหนดแล้วค่าอื่นๆ ก็เป็นไปตามกติกาและไม่ซ้ำกัน คำตอบที่ได้มิได้มีค่าเดียว อาจเป็นจำนวนอื่นก็ได้เพียงแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น