4 มี.ค. 2555

ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า : รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

เพียงเปลี่ยนความคิด
   ชีวิตก็รุ่งโรจน์    

     "ชีวิตที่มีคุณค่า"
หาใช่เป็นชีวิตที่อยู่ในกำมือของใครบางคนไม่
หาใช่อยู่ในกำมือของผู้มั่งคั่ง
ผู้มีปริญญาบัตรสูงๆ
หรือผู้มีหน้าที่การงานหรือยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ ไม่
หากแต่ทุกๆ
คนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้
ขึ้นอยู่กับ
แนวคิดในการใช้ชีวิตและการลงมือปฏิบัติ

ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
2553

คุณคน
ทุกลมหายใจเพื่อเรา -
ทุกลมหายใจเพื่อคนรัก -
ทุกลมหายใจเพื่อใคร -
เกิดมาหรือไม่เกิดมามีค่าเท่ากัน - เราอาจมีลมหายใจเพื่อตัวเองมากว่า 20 ปี หรือบางคนก็อาจจะกว่า 30 ปีหรือ 40 ปีมาแล้ว หากวันนี้ วันวาน หรือแม้แต่วันที่ยังมาไม่ถึง ทุกลมหายใจของพ่อและแม่มีเพื่อเราตลอดเวลา แล้วจะไม่ดีกว่าหรือที่ทุกลมหายของเราจะมีเพื่อนท่านบ้าง หรือจะเลือกเกิดมาหรือไม่เกิดมาก็มีค่าเท่ากัน
ชีวิตกับนาฬิการทราย -
แข่งขัน การตอบแทน - "วันนี้เราหยอดกระปุกเพื่อบุคคลที่เคยเหนื่อยที่สุดและลำบากที่สุดและลำบาก ที่สุดในชีวิตของพวกท่าน เพื่อให้เราได้กินดีอยู่ดีจนถึงทุกวันนี้บ้างแล้วหรือยัง"

ความฝันใฝ่ฝัน
อย่าให้ใครขโมยความฝัน -
คนไร้ฝัน -
รักษาความใฝ่ฝัน -
กล้าฝัน -
พาย เรือเข้าหาฝั่งฝัน - หลายคนมีเป้าหมายของชีวิต หลายคนรู้ว่า ฝั่งฝันของตัวเองคืออะไร คำถามต่อไปคือ "สิ่งที่เราได้กระทำอยู่ในขณะนี้เป็นการพายเรือเข้าหาฝั่งฝันหรือไม่" หรือยังคงต้องสะสางงานกองโตที่อยู่ตรงหน้า และนอนหลับเพียงต้องสะสางงานกองโตที่อยู่ตรงหน้า
ฝันใหญ่ไม่ฝันเล็ก -

ความคิด
อาศาความคิด -
เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง -
รับฟังความคิดเห็นด้วยหัวใจ -
กรอบความคิด -
คิดอย่างที่เป็นอยู่หรือคิดอย่างที่เป็นไปได้ -
คิดนอกกรอบสู่การค้นพบและสู่นวัตกรรม -
พลังการคิดบวก -
ผลลัพธ์ ของการคิดบวก - คนจะเป็นอย่างที่คิดหากคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง "เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณค่าของ ชีวิตแล้วหรือยัง"

ความเชื่อ
ความเชื่อกำหนดพฤติกรรม -
ความเชื่อบ่งชี้ความเป็นไปได้ -
ความเชื่อคือพลังชีวิต -
เชื่อในสิ่งที่เห็น คือเชื่อในปรากฏการณ์ -
เชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นคือศรัทธา - "ศรัทธาคือ ความเชื่อที่ยังมองไม่เห็น และผลของความศรัทธาคือ เราจะได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อ"
เชื่อ ไม่มีคำว่า "ทำไม่ได้" - เราเชื่อหรือไม่ว่า เราเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เราจะมีสิทธิ์ได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อ
"เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกนี้
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์"

ความรู้คู่ชีวิต 
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน
ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน
ลับคมความรู้ -
อวดรู้คือไม่รู้ -
ความรู้ในอนาคต - "คนเก่งจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น"
ต้องรอบรู้ - การเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำสุด เพื่อความสำเร็จในทุกสาขา(เดนิส เวตลี่ย์)
ความ ผิดพลาดคือ "ความรู้" - เพราะมันไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือการเรียนรู้ เรียนรู้จากความผิดพลาด "วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์จากความผิดพลาดบ้าง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าได้อย่างไร"

ศักยภาพ 
ศักยภาพของมนุษย์ -
ใครปล้นศักยภาพ -
ค้นพบตัวเอง - "คุณเคยค้นหาศักยภาพในตัวคุณเองบ้างไหม มันคืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์บ้างแล้วหรือยัง"
คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน -
คุณ เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยม - นักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัส DNA ของมนุษย์เป็นผลสำเร็จ ซึ่งใช้บ่งบอกความแตกต่างในแต่ละบุคคล แต่ยังไม่มีวิทยาการใดๆ ที่สามารถใช้บ่งชี้ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้
คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้บ่งชี้หรือค้นพบศักยภาพในตัวคุณหากไม่ใช่ด้วยตัวคุณเอง

"สิ่งที่วิเศษเหนือเทคโนโลยีและเครื่องมือก็คือมนุษย์
เพราะเครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกคือผลผลิตของมนุษย์
หาใช่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าแต่ประการใดไม่" 
ธนินธ์ เจียรวนนท์
 
เวลา 
เงินหรือเวลาสำคัญกว่ากัน -
จัดวินัยเวลา -
"เวลาและวารี ย่อมมิมีจะคอยใคร
- Time and tide wait for no man"
ใช้ เวลาเมื่อไหร่ -พรุ่งนี้สายไปเสียแล้ว - ทุกคนได้รับเวลา 86,400 วินาทีเท่ากัน หากไม่ใช้ก็หมด สะสมไม่ได้ "วันนี้เราได้วางแผนใช้จ่ายเวลา 86,400 วินาทีที่มีคุณค่าของเราอย่างไร"

โอกาส 
ความสามารถที่ปราศจากโอกาส ย่อมไร้ความหมาย -
มรดก แห่งโอกาส - ชีวิตของคนหลายคนวนเวียนอยู่กับการทำอะไรบางอย่างวันแล้ววันเล่า แล้วชีวิตเรากำลังวนเวียนอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า และเคยคิดมองหาโอกาสไขว่คว้าหาโอกาส หรือสร้างโอกาสที่ดีกว่าหรือไม่
ไม่ต้องรอความพร้อมถึงจะรับโอกาส -
จุดเปลี่ยนแห่งโอกาส -
โอกาสที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน -

ขับเคลื่อนชีวิต
สำรวจ อะไหร่ชีวิตก่อนขับเคลื่อน - ความคิดที่ว่าตัวเองจะไม่มีวิกฤติเกิดขึ้น ถือเป็นความคิดวิกฤติแล้ว โจทย์ชีวิตที่สำคัญคือ "ขณะที่เรากำลังขับเคลื่อนชีวิตอยู่นี้ มีอะไรสำรองไว้บ้างแล้วหรือยัง"
ประเมินคุณภาพอะไหล่ -
อย่าชินกับอะไหล่ชีวิตบางตัว -
ใช้ อะไหล่ผิดตัวอยู่หรือเปล่า - อะไหล่ชีวิตที่เรากำลังใช้อยู่ มีภูมิต้านทานรองรับระลอกคลื่นของการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน แล้วอะไรเป็นสิ่งที่รับประกันว่าอะไหล่ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีคุณภาพมากพอ เมื่อวันที่วิกฤติมาถึง วันนั้นเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ล้ม
ชีวิตต้องขับเคลื่อน -
ป้าย ลอกทางชีวิต - คำถามที่ต้องหยิบยกขึ้นมาถามบ่อยๆ เพื่อการขับเคลื่อนชีวิตที่มุ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางคือ "วันนี้ป้ายบอกทางชีวิตของเราชัดเจนแล้วหรือยัง"

โค้ชและทีม 
"วันนี้งานที่เราทำ องค์กรที่เราอยู่ เครื่องมือที่เราใช้และผู้สนับสนุนเรา ใช่ม้าชนะหรือไม่"

โค้ชดีมีชัยกว่าครึ่ง -
คัดลอกโค้ชให้ชัดเจนและไม่อวดเก่ง -
โค้ชต้นแบบและแรงบันดาลใจ -
"โค้ชต้นแบบความสำเร็จ โค้ชผู้เป็นแรงบันดาลใจ
เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ท่านเป็นเสมือนลิฟต์
ที่จะทำให้เราทะยานสู่ที่สูงได้อย่างรวดเร็ว"
การทำงานเป็นทีม -
ทีมชนะ -
ทำไมทีมไม่เวิร์ก -
วีไอพีทีม 1+1 = 11 - "เราปฎิบัติต่อวีไอพีทีมของเรา เช่นเดียวกับที่เราอยากให้วีไอพีทีมของเราปฎิบัติต่อเราแล้วหรือยัง"

คำพูดและการยกย่องถึงบางคนพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดเป็นมนุษย์เพราะพูดจา

นิราศภูเขาทอง
คำพูดบัตรอวยพร -คำพูดยกย่องคือเสียงสวรรค์ -
ยกย่องสร้างมิตร สลายศัตรู -
คำ สบประมาทคือ "ความเสื่อมถอย" - เพราะเราไม่ค่อยได้รับคำยกย่องกัน คำยกย่องจึงเป็นเช่นเดียวกับอัญมณีล้ำค่าที่หาได้ยาก... "วันนี้เรายกย่องใครบ้างแล้วหรือยัง"


ความรักและการให้ 
มีแต่คำว่า "ได้" เพื่อความรัก -
แสดงความรัก -
"ชีวิตที่ปราศจากความรัก เป็นดั่งการไร้ซึ่งชีวิต
- A life without love, is no life at all"
การให้คือต้นทางแห่งความสุข -
โลกสวยด้วยการให้ - วันนี้เราให้อะไรคืนกลับสู่โลกที่สวยงามของเราบ้าง


ซื่อสัตย์ 
ศรีธญชัย/พันท้ายนรสิงห์ -
ผลของความซื่อสัตย์ -
ไม่ซื่อสัตย์คือป้ายบอกความอัปยศ -  
ซื่อสัตย์ต่ออนาคต - "เราปรารถนาที่จะซื่อสัตย์กับอดีตหรืออนาคตของเราครับ"

ลงมือกระทำ 
ไม่ต้องรอโชคหรือรอใครช่วย -
"'โชคร้าย' เป็นเหมือนแพะรับบาป
ที่มักต้องออกมารับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ที่ผิดพลาด"
ติดหัวโขนและลังเล -
ทำงานเล็กเป็น ทำงานใหญ่ได้ -
รู้แล้วไม่ทำ คือไม่รู้ -
"ทำเรื่องเล็ก แต่คิดเรื่องใหญ่
- Think globally, act locally"
ตัดสินใจเริ่มต้นนับหนึ่ง - "เราได้เริ่มต้นเดินทางบนถนนคนสำเร็จแล้วหรือยัง"

"รู้ แต่ไม่ลงมือทำ ก็เปรียบเหมือนไม่รู้อะไรเลย
- To know but not to do, is not yet to know"
เปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ -
"ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่มันคือการเดินทาง
คนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการ
จ่ายป้ายราคาความสำเร็จเพียงพอหรือไม่"
"อดทนในการจ่ายป้ายราคาความสำเร็จเป็นเรื่องชั่วคราว
แต่ความสำเร็จเป็นเรื่องถาวรชั่วนิรันดร์"
จ่ายป้ายราคาความสำเร็จ - "ความสำเร็จคือความสามารถในการกำหนดรูปแบบชีวิตของตัวเองได้ คำถามคือ "เราทราบอย่างแน่ชัดแล้วหรือยังว่า เราต้องการความสำเร็จสำเร็จในเรื่องอะไรและระดับไหน" เราจะได้"

พลังใจ 
 "สาเหตุที่ทำให้คนล้มเหลวนั้น
เป็นเพราะคนที่ล้มเหลวทุกคนไม่ได้ตระหนักว่า
ขณะที่เขาล้มเลิกความตั้งใจนั้น
เขากำลังอยู่ใกล้ความสำเร็จเพียงใด"
โธมัส แอลวา เอดิสัน
บนถนนคนสำเร็จ - "เราพร้อมเผชิญธรรมชาติบนถนนคนสำเร็จแล้วหรือยัง หากพร้อมแล้วเดินไปด้วยกัน"
ลำบากกว่าเราก็มีเยอะ -
เขาชนะได้ เราชนะได้ -
สะกดคำว่า "ท้อ" ไม่เป็น -
เจียระไนเพชร -
"เพชรย่อมต้องผ่านการเจียระไนฉันใด
คนจะเก่งและมีคุณค่าได้
ย่อมต้องผ่านอุปสรรคและความอดทนฉันนั้น"

หากทุกคน...
  • ต้องการลับคมความคิดที่แตกต่าง
  • ต้องการเติมพลังฝัน
  • ต้องการกำลังใจ
  • มองหาโอกาส กำลังต่อสู้ หรือแข่งขัน
  • ต้องการดึงพลังศักยภาพที่ซ้อนเร้น
  • ต้องการกระตุ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
  • ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทางและมีความพึงพอใจ
  • ต้องการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความถูกต้อง ดีงาม และมีความสุข
  • ปรารถนาความสำเร็จและมีสิทธิ์ครอบครองชีวิตที่มีคุณค่า
 หนังสือเล่มนี้...คือคำตอบที่รอการถอดรหัสความคิดของตัวคุณเอง เพื่อสิ่งดีๆ ที่จะเกิดกับชีวิตคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น