18 ส.ค. 2553

สายลม


หากใจนิ่งไหนเลยจะกวัดแกว่ง
พอมีแรงลมพัดมาน่าใจหาย
ใจที่เคยนิ่งสงบกระวนกระวาย
เพราะเจ้าสายลมน้อยคอยก่อกวน

...ฝ่ายลมน้อยเอื่อนเอ่ยข้าขอโทษ
จงอย่าโกรธที่พัดผ่านทุกท่านหนา
ข้าตั้งใจมามอบรัก มอบศรัทธา
ขอจงอย่าแปลเจตนาที่ข้ามี

อันตัวข้านำพาแต่ความรัก
ผู้ใดได้ประจักษ์กับรักของข้านี้
แม้ตัวตนของข้ามองหาไม่เคยมี
แต่รักข้ามีให้ไม่ถดถอยลดน้อยเลย


2 ความคิดเห็น: