17 ก.พ. 2553

POSITIVE THINKING (คิดบวกนั้นสำคัญอย่างไร)

วันนี้ตอนเช้ากิจกรรมจิตศึกษา ครูสังข์มีบทความหนึ่งมาฝากพี่ๆป.สาม น่าชื่นชมเด็กๆมากค่ะ พวกเขาสามารถเข้าใจและอธิบายถึงสาระสำคัญของเรื่องได้เป็นอย่างดี ดิฉันเคยได้อ่านบทความนี้ครั้งแรกตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง ในรายวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยา รศ. ผกา บุญเรือง เป็นอาจารย์ที่สอนในตอนนั้น ตอนแรกก็งงเหมือนกันค่ะว่า พระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาได้อย่างไร พอได้ศึกษาจึงได้ทราบว่าศาสตร์ทางด้านตะวันตกและตะวันออกมีหลักที่ใกล้เคียงกัน แนวคิดแนวทางบางอย่างหากลองศึกษาให้ดีล้วนเป็นประโยชน์และนำมาใช้ได้จริงๆค่ะ ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคน รวมทั้งการรู้เท่าทันความคิดและการควบคุมการกระทำของตน เหมือนสำนวนของฝรั่งที่ว่า "You are what you think & You are what you do"

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท

เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอ
จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอ
จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอ
จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอ
จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต


ส่วนเรื่องต่อไปเคยอ่านจาก for word mail ในฉบับภาษาไทยค่ะ ลองมาฝึกอ่านแบบ Versionภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ
TINY FROGS

There once was a bunch of tiny frogs ... who arranged a running competition. The goal was to reach the top of a very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants...

The race began... No one in the crowd really believed that the tiny frogs would reach the top of the tower. You heard statements such as: "Oh, WAY too difficult!!" "They will NEVER make it to the top." The tiny frogs began collapsing. The crowd continued to yell, "It is too difficult!!! No one will make it!" More tiny frogs got tired and gave up... ...But ONE continued higher and higher and higher... This one wouldn't give up! He was the only one who reached the top! All of the other tiny frogs naturally wanted to know how this one frog managed to do it? A contestant asked the tiny frog how he had found the strength to succeed and reach the goal?

It turned out that the winner was DEAF!!!!

The wisdom of this story:

* Never listen to other people's tendencies to be negative or pessimistic. They take your most wonderful dreams and wishes away from you -- the ones you have in your heart!
* Always think of the power words have. Everything you hear and read will affect your actions!
* BE POSITIVE! And above all, be DEAF when people tell you that you cannot fulfill your dreams! Always think: I can do this!

ที่มา : http://www.orgcoach.net/newsletter/sept2004.html


คิดบวกนั้นสำคัญอย่างไรคะ?
ครูอุ๊

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น